SPIS TREŚCI
•OD REDAKCJI•


PRACE POGLĄDOWE

5-6
D. Kowalczyk
Podstawy diagnostyki immunologicznej
Basic immunological diagnostics

7-8
D. Kowalczyk
Interpretacja wyników badan immunologicznych
Interpretation of immunological results

9-12
D. Galicka-Latała, M. Trofimiuk
Choroba Hashimoto u chorych z cukrzycą typu 1
Hashimoto thyroiditis among type 1 diabetic patients

13-15
A. Szaflarska, D. Kowalczyk
Zakażenia przewodu pokarmowego w pierwotnych niedoborach immunologicznych
Primary immunodeficincies and gastrointestinal tract infections

16-17
I. Sak, R. Kurzawa
Prowokacje oskrzelowe w diagnostyce astmy oskrzelowej
Bronchial challenges in asthma diagnosis

18-21
B. Rusinek, K. Obtułowicz
Miejscowe leki przeciwhistaminowe w leczeniu alergicznych nieżytów nosa
Topical antihistamines in the treatment of allergic rhinitis and conjunctivitis

22-24
J. Woron, G. Porebski, K. Obtułowicz, R. Korbut
Bezpieczenstwo stosowania leków w farmakoterapii chorób alergicznych
Drug safety in pharmacotherapy of allergic diseases

25-27
M. Stobiecki, W. Dyga
Tryptaza w diagnostyce chorób alergicznych
Tryptase in the diagnosing of allergic diseases


PRACE ORYGINALNE

28-32
K. Dąbrowska, K. Chłopek
Analiza steęenia pyłku wybranych taksonów roślin w Sosnowcu w latach 2003-2005
The analysis of pollen count of chosen taxa in Sosnowiec in 2003-2005

33-34
G. Porebski, K. Piotrowicz-Wójcik, M. Skowron, K. Ołyniec, P. Obtułowicz, J. Woron, K. Obtułowicz
Standaryzowany Kwestionariusz Nadwrażliwości na Leki - zastosowanie w diagnostyce nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne
The standarized Drug Hypersensitivity Quesionnaire - application for hypersensitivity to non-steroid anti-inflammatory drugs

35-38
E. Florek, A. Czarnywojtek, W. Piekoszewski, I. Warmuz-Stangierska, M. Zgorzalewicz-Stachowiak, B. Rabska-Pietrzak, M. Ruchała, I. Niedziela, K. Komar-Rychlicka, J. Sowinski
Nikotynizm jako czynnik środowiskowy w etiologii choroby Graves-Basedowa
Tabacco smoking as an environmental factor in etiology of Grave`s diseaseSTRESZCZENIA PRAC HABILITACYJNYCH

39-40
K. Bryniarski
Immunologiczna funkcja makrofagów gonady meskiej
Immunological function of testicular macrophages