SPIS TREŚCI
•OD REDAKCJI•


PRACE POGLĄDOWE

47-48
D. Kowalczyk
IgE w niedoborach odporności
IgE in immunodeficiency diseases

49-52
A. Szafarska, D. Kowalczyk
Autoimmunizacja w pierwotnych niedoborach odporności
Autoimmunization in primary immunodeficiency

53-57
E. Czarnobilska, K. Obtułowicz, P. Olejarz
Rola eozynofila w chorobach alergicznych i niealergicznych
The role of eosinophils in allergic and non-allergic inflammation

58-60
J. Zdziarska, A. B. Skotnicki
Choroba von Willebranda i hemofilia
Von Willebrand disease and hemophilia - are they always inherited

61-63
T. Iwaniec, J. Musiał
Diagnostyka laboratoryjna choroby von Hillebranda i hemofilii
Laboratory diagnostics of von Willebrand disease and hemophilia

64-69
E. Przybylik-Mazurek, A. Hubalewska-Dydejczyk, B. Huszno
Niedoczynność tarczycy na tle autoimmunologicznym
Autoimmune hypothyroidism

70-73
K. Obtułowicz
Alergiczny obrzęk naczynioruchowy: patomechanizm, rozpoznawanie i leczenie
Allergic angioedema: pathomechanism, diagnosis and treatment

74-76
M. Banach, Janusz Andres
Postępowanie w nagłych stanach alergicznych. Ciężka reakcja anafilaktyczna
Management of life-threatening allergic incidents. Severe anaphylactic reaction

77-81
R. Śpiewak
Test immunoenzymatyczny ELISPOT. Perspektywy zastosowań w alergologii i immunologii
The immunosorbent immunospot assay (ELISPOT). Perspectives for use in allergology and immunology


DONIESIENIA KLINICZNE

82-83
G. Porębski, K. Obtułowicz
Alergia na leki
Drug hypersensitivity to MydocalmPREZENTACJE

84-86
E. Cichocka-Jarosz
Swoista immunoterapia w alergii na jad owadów u dzieci
Specific immunotherapy in allergies to insect venom in children