SPIS TREŚCI
•OD REDAKCJI•


PRACE POGLĄDOWE

5-7
B. Rusinek, A. Stobiecka, K. Obtułowicz
Alergia na tytan i implanty
Tytan allergy and implants

8-10
G. Porębski, D. Myszkowska, K. Obtułowicz, E. Gomółka
Aeromonitoring powietrza pomieszczeń zamkniętych w diagnostyce alergii środowiskowej
Indoor air monitoring in diagnostics of environmental allergy

11-14
J. Wołek, D. Myszkowska
Strategia badań aerobiologicznych
Strategy of aerobiological studies


PRACE ORYGINALNE

15-19
M. Drążkiewicz, J. Szczeklik, B. Ślusarczyk-Balicka, L. Gackowska, I. Kubiszewska, K. Szabłowska, P. Kopiński
Ekspresja czynnika martwicy guza-alfa (TNF-α) i receptora TNF typu 1 w dolnych drogach oddechowych w sarkoidozie i samoistnym włóknieniu płuc (IPF)
Expression of tumour necrosis factor alpha (TNF-α) and TNF receptor type 1 in lower airways in sarcoidosis and idiopathic pulmonary fibrosis (IPF)

20-23
B. Jenner, E. Gomółka
Pozytywne oznaczenia benzodiazepin w materiale Pracowni Analiz Toksykologicznych Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych CM UJ w Krakowie. Analiza trendów
Positive determinations of benzodiazepines in research material in the Analytical Toxicology and Drug Monitoring of the Chair of Toxicology and Environmental Diseases Jagiellonian University Medical College in Krakow. Analysis of trends

24-26
J. Bokalska-Rajba
Próby powierzchniowe jako odzwierciedlenie lokalnego opadu pyłkowego w Krakowie
Superficial samples as reflection of local pollen precipitation in Krakow

27-29
K. Dąbrowska, K. Chłopek
Wpływ czynników pogodowych na sezonowe zmiany koncentracji pyłku wybranych taksonów drzew w Sosnowcu
The influence of weather parameters on the seasonal pollen concentration of chosen tree taxa in Sosnowiec.STRESZCZENIA

30
D. Fdez-Sevilla, J. Emberlin, E. Schultz, H.A. McCartney
Comparison of sampling efficiency between filtration (low volume sampler) and impaction (Hirst miniheads replicates) in a wind tunnel for three different pollen types: Poaceae, Ambrosia and Parietaria and three wind speed setups (1, 2 and 3 m/sec)
Porównanie skuteczności pobierania materiału pomiędzy metodą filtracji (aparaty o niskim przepływie) i uderzeniową (aparaty typu Hirsta) w tunelach powietrznych dla trzech różnych typów pyłku: Poaceae, Ambrosia i Parietaria oraz dla trzech prędkości wiatru (1, 2 i 3 m/sec)PREZENTACJE

31-33
A. Stach, M. Nowak
Czy pyłek Platanus może stanowia zagrożenie dla osób uczulonych?
Can Platanus pollen be dangerous for sensitive patients?


35
B. Bilo
Obrzek wrodzony na tle niedoboru C1 inhibitora - Budapeszt 2007
Hereditary angioedema caused by C1 inhibitor deficiency - Budapest 2007
(Sprawozdanie z konferencji miedzynarodowej)


•PROGRAM EDUKACYJNY: ABC ALERGOLOGII•