SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

5-8
W. Dyga, K. Obtułowicz, A. Bogdali, E. Czarnobilska, G. Antoszczyk, A. Obtułowicz
ELISPOT - Immunoenzymatyczny test aktywacji limfocytów T w laboratoryjnej diagnostyce alergii na leki
ELISPOT - The immunoenzymatic test of T lymphocyte activation in the laboratory diagnosis of drug allergy

9-11
J. Soja, P. Grzanka, I. Gross-Sondej, A. Ćmiel, M. Mikoś, G. Pulka, K. Sładek
Ocena ogniskowej pułapki powietrznej i produkcji prostaglandyn D2 i E2 u chorych na astmę oskrzelową
Assessment of focal air tramping and prostaglandin D2 and E2 production in asthmatic patients

12-15
A. Szlubowski, J. Soja, P. Grzanka, J. Kużdżał, R. Tomaszewska, B. Papla, A. Ćmiel, K. Sładek
Stężenia MMP-9 w BALF u chorych na śródmiąższowe choroby płuc- związek z aktywnością procesu ocenianą w HRCT-score
MMP-9 concentrations in BALF in patients with diffuse parenchyma lung diseases - relationship with HRCT-score activity

16-18
K. Piotrowicz-Wójcik, W. Dyga, K. Obtułowicz
Test aktywacji bazofilów (CD63+). Porównanie metod BAZOTEST Orpegen oraz Flow2CAST Bühlmann Laboratories
Basophil [CD63+] activation test. Comparison of two methods: Basotest Orpegen versus Flow2CAST Buhlmann Laboratories

19-23
E. Czarnobilska, W. Dyga, D. Krzystyniak, K. Obtułowicz, R. Śpiewak
Wpływ narażeń środowiskowych na czestość alergii kontaktowej u dzieci i młodzieży
The influence of environmental exposures on the frequency of contact allergies in children and adolescents

24-29
E. Czarnobilska, K. Obtułowicz, R. Śpiewak
Występowanie objawów wyprysku kontaktowego u dzieci i młodzieży szkolnej na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w krakowskich szkołach w latach 2007-2009
The frequency of symptoms of contact eczema among schoolchildren and adolescents in questionnaire survey carried out in schools of Krakow in 2007-2009

30-32
T. Gawlikowski, P. Hydzik, K. Obtułowicz
Częstość występowania schorzeń alergicznych u mężczyzn uzależnionych od alkoholu
The prevalence of allergic disorders in men addicted to alcohol

33-35
G. Porębski, K. Piotrowicz-Wójcik, E. Czarnobilska, K. Obtułowicz
Diagnostyka natychmiastowych reakcji nadwrażliwości na niesterydowe leki przeciwzapalne
Diagnosis of immediate hypersensitity reactions to non-steroidal anti-inflammatory drugs


PRACE POGLYDOWE - REVIEW PAPERS

36-38
A. Bogdali, K. Obtułowicz
Znaczenie białek inhibitorowych dopełniacza na limfocytach T regulatorowych w immunopatologii atopowego zapalenia skóry
The importance of complement proteins on the T regulatory lymphocytes in the imuno- pathology of atopic dermatitis syndrome

39-43
B. Rusinek, E. Czarnobilska, K. Obtułowicz
Receptor glikokostykosteroidowy i molekularny mechanizm działania glikokortykosteroidów w astmie oskrzelowej
Glucocorticosteroid's receptor and molecular mechanism of glucocorticosteroids action in bronchial asthma

44-46
G. Porębski, E. Czarnobilska, K. Obtułowicz
Współczesne kierunki badań reakcji nadwrażliwości na leki
Current approach in studies on drugs hypersensitivity reactions


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

47-48
K. Piotrowicz-Wójcik, G. Porębski, K. Obtułowicz
Nadwrażliwość na paracetamol i pyralgine przy dobrej tolerancji innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Opis przypadku
Hypersensitivity to paracetamol and pyralgin with well tolerance of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)PROGRAM EDUKACYJNY - ABC ALERGOLOGII PRAKTYCZNEJ

49
K. Obtułowicz
DRESS [Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms] syndrome Interleukina 18