KOLEGIUM REDAKCYJNE

prof. Janusz Marcinkiewicz
prof. Aldona Dembińska-Kieć
prof. Janusz Hałuszka
dr hab. Emilia Kolarzyk
prof. Jacek Składzień
dr med. Ewa Cichocka-Jarosz
dr med. Maciej Siedlar

Sekretarz naukowy:
dr med. Danuta Galicka-Latała
(0660 680 490)
Danuta_Latala@yahoo.com

Z-cy sekretarza naukowego:
dr med. Marcin Stobiecki