RADA NAUKOWA


Redaktor naczelny:
prof. Krystyna Obtułowicz

Redaktorzy działów:

Alergologia:
dr med. Ewa Czarnobilska

Immunologia:
dr hab. med. Danuta Kowalczyk

Immunotoksykologia:
prof. Wojciech Piekoszewski


Adres redakcji:
Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 10


Rada programowa:
prof. Marek Zembala
prof. Władysław Sułowicz
prof. Ryszard Kurzawa
prof. Kazimierz Madaliński
prof. Janusz Pach
prof. Jerzy W. Naskalski
prof. Marek Jutel
prof. Krzysztof Buczyłko
prof. Aleksander B. Skotnicki
prof. Wojciech Silny
prof. Jan Żeromski
prof. Krzysztof Zeman
dr hab. Magdalena Czarnecka-Operacz