Wydawnictwo Przegląd Lekarski


31-501 Kraków, ul. Kopernika 15
www.wydplek.com.pl
www.wple.net
Tel./Fax: 012 421 88 66

Redakcja i Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam Artykuły zamieszczone w "Alergologii • Immunologii" nie mogą być kopiowane, tłumaczone bez pisemnej zgody Redakcji