SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS

151-156
A. Bednarek-Skublewska, A. Woliński, M. Dziedzic, A. Książek
Ocena przydatności oznaczania adiponektyny w ocenie ryzyka śmiertelności pacjentów przewlekle hemodializowanych
The evaluation of usefulness of adiponectin measurement in prediction of the mortality risk in chronic hemodialysis patients


157- 159
M. Rydzewska, ME. Małyszko, NA. Drobek, A. Zajkowska, J. Małyszko
Studenci ratownictwa medycznego promują ideę transplantacji narządów
Rescue students promotes idea of organ donation and transplantation


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

160-166
W. Bentkowski, W. Sułowicz
Konsekwencje nefrologiczne zakażeń Hantawirusami
Nephrological consequence of Hantavirus infection


167- 172
K. Zachwieja, J. Kwinta-Rybicka, M. Miklaszewska, A. Moczulska, D. Drożdż
Jak oceniać przesączanie kłębuszkowe u dzieci?
How to assess glomerular filtration rate in children?


173-175
A. Szymańska, M. Fliszkiewicz, M. Niemczyk
Aktywność fizyczna u pacjentów leczonych hemodializami
Physical activity in haemodialysis patients


PRACE KAZUISTYCZNE

176-178
W. Wołyniec, J. Szafran-Dobrowolska, L. Winnicka, Z. Wołyniec, T. Liberek, A. Dębska-Ślizień, M. Renke
Successful pregnancy in the patient with AA amyloidosis complicating Crohn's disease
Prawidłowa ciąża u chorej z amyloidozą AA w przebiegu choroby Crohna


179-180
Swatowski Andrzej, Pietura Radosław, Dudek Aneta, Książek Andrzej
Przezskórna angioplastyka balonowa tętniczego ramienia przetoki dializacyjnej.
Percuteneous balloon angioplasty of the arterial arm of the dialysis shunt.


VARIA

181-184
J. Sak
10 Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Historii Nefrologii w Wieńcu Zdroju
10th Congress of the International Association for the History of Nephrology in Wieniec Zdroj