SPIS TREŚCI
RAPORT

1-8
A. Dębska-Ślizień, B. Rutkowski, P. Rutkowski, G. Korejwo, R. Gellert
Stan terapii nerkozastępczej w Polsce - 2016
Condition of renal replacement therapy in Paland - 2016


STANOWISKO

9-12
J. Zawierucha, J. Małyszko, A. Dębska-Ślizień, M. Durlik, M. Krajewska, G. Chmiel, K. Ciechanowski, M. Klinger, J. Małyszko, M. Nowicki, P. Przybyłowski, A. Oko, M. Kroczak, W. Marcinkowski, T. Prystacki, T. Dryl-Rydzyńska
Stanowisko Zespołu Ekspertów w sprawie wskazań do stosowania hemodiafiltracji (HDF) u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek
Expert Panel position statement on indication for hemodiafiltration (HDF) therapy in end stage renal disease patients


PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS

13-16
A. Bednarek-Skublewska, M. Dziedzic, A. Książek
Poszukiwanie związku fibroblastycznego czynnika wzrostu 23 z wybranymi parametrami procesu zapalnego u pacjentów przewlekle hemodializowanych
Investigation into fibroblast growth factor 23 relationship with some inflammation reactions in chronic hemodialysis patients


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

17-20
A. Tomaszuk-Kazberuk, H. Bachórzewska-Gajewska, P. Łopatowska, E. Młodawska, I. Jakubowska, M. Małyszko, J. Małyszko
Cardiovascular risk assessment in patients with chronic kidney disease
Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek


21-22
M. Holecki, J. Chudek
Czy stosowanie metforminy u chorych na przewlekłą chorobę nerek jest bezpieczne?
Is metformin safe in patients with chronic kidney disease?


23-26
L. Niemczyk, K. Marciniuk, S. Niemczyk
Kopeptyna - znaczenie w klinice
Copeptin - clinical significance


PRACE KAZUISTYCZNE

27-29
Ł. Białek, J. Mróz, J. Gozdowska, D. Miszewska-Szyszkowska, A. Sadowska, M. Durlik
Membranous nephropathy secondary to bladder cancer
Nefropatia błoniasta wtórna do raka pęcherza moczowego


30-33
M. Zalewska-Adamiec, J. Małyszko, H. Bachórzewska-Gajewska, B. Sosnowski, Ł. Stachurski, S. Dobrzycki
Ciężki przebieg zespołu takotsubo u pacjentki z upośledzoną czynnością nerek
Severe takotsubo syndrome in a patient with impaired renal function


VARIA

34-38
J. Ostrowski
54 Kongres ERA-EDTA w Madrycie w 2017 roku - podsumowanie udziału polskich nefrologów
54th ERA-EDTA Congress in Madrid, 2017 - summary of Polish nephrologists participation


39-42
J. Ostrowski, P. Rutkowski
Sprawozdanie z XXIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Białystok, 17-19 maja 2017 r.
Report on 23rd Scientific and Educational Conference of the Polish Society of Nephrology. Bialystok, May 17-19, 2017