SPIS TREŚCI
WYTYCZNE

1-15
A. Dębska-Ślizień, M. Jankowska, M. Nowicki, M. Klinger, H. Augustyniak-Bartosik, J. Limon, B. Lipska-Ziętkiewicz, M. Matuszewski, J. Różański, E. Szurowska, I. Załuska-Leśniewska, A. Żurowska
Grupa Robocza Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego - Zasady postępowania z chorymi na autosomalnie dominujące wielotorbielowate zwyrodnienie nerek (ADPKD) i inne torbielowate choroby nerek
Polish Society of Neprology Working Group - Management of autosomal polycystic kidney disease (ADPKD) and other cystic kidney diseases


16-19
M. Nowicki, M. Adamczak, K. Ciechanowski, A. Dębska-Ślizień, M. Durlik, R. Gellert, M. Krajewska, J. Małyszko, A. Masajtis-Zagajewska, A. Oko, K.Pawlaczyk, B. Rutkowski, W. Sułowicz, M. Wajdlich
Postępowanie w chorobie Fabry'ego - stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
The management of Fabry's disease - Polish Society of Nephrology Board statement PRACE ORYGINALNE


PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS

20-25
A. Tarko, A. Suchojad, B. Przybył, I. Maruniak-Chudek
Urinary kidney injury molecule 1 levels reflect the severity of clinical conditions in newborns treated in intensive care unit
Cząsteczka uszkodzenia nerek 1 w moczu odzwierciedla ciężkość stanu klinicznego noworodków leczonych w oddziale intensywnej terapii


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

26-29
D. Bednarski, A.E. Grzegorzewska
Szczepienia pacjentów dializowanych
Vaccination of dialysis patients


30-34
A. Pardała, M. Lupa, A. Kolonko
Nadciśnienie płucne u chorych hemodializowanych - przegląd aktualnej wiedzy
Pulmonary hypertension in hemodialysis patients - a review


35-41
A. Zakrzewska, L. Tylicki, A. Dębska-Ślizień
Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego u pacjentów po przeszczepieniu nerki
Hypertension pharmacotherapy in kidney transplant recipients


42-46
K. Rembek, J. Pazik, M. Durlik
Białko ?-Klotho i warianty alleliczne genu KL - rola w patogenezie chorób nerek i perspektywy wykorzystania w diagnostyce i leczeniu
?-Klotho protein and KL gene variation - their roles in renal diseases and potential application in screening and treatment.


PRACE KAZUISTYCZNE

47-50
R. Pietura, T. Smyk, Ł. Tułecki, K. Tomkow, B. Zieńczuk, D. Nowsielska, A. Kutarski
Przetoka dializacyjna wytworzona po stronie układu stymulującego serce - błąd będący źródłem poważnych problemów wymagających wielodyscyplinarnego leczenia
Haemodialysis fistula created ipsilaterally to pacemaker leads - the mistake being the source of severe future problems needing complex management


VARIA

51-54
J. Ostrowski
55 Kongres ERA-EDTA w Kopenhadze w 2018 roku - podsumowanie udziału polskich nefrologów
55th ERA-EDTA Congress in Copenhagen, 2018 - summary of Polish nephrologists participation