SPIS TREŚCI
RAPORT

113-122
A. Dębska-Ślizień, B. Rutkowski, P. Rutkowski, G. Korejwo, P. Jagodziński, J. Przygoda, D. Lewandowska, J. Czerwiński, A. Kamiński, R. Gellert
Aktualny stan dializoterapii w Polsce - 2018
Actual condition of renal replacement therapy in Poland in year 2018


PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS

123-128
M. Czaplińska, Z. Heleniak, M. Hryciuk, PA. Skonieczny, E. Król, A. Dębska-Ślizień
Poziom wiedzy na temat transplantacji narządów w gdańskiej populacji
The level of knowledge about organ transplantation in Gdańsk population


PRACE KAZUISTYCZNE

129-131
M. Mosakowska, M. Wrzosek, P. Wesołowski, A. Rymarz, S. Niemczyk
Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek w przebiegu zatrucia grzybami - prezentacja przypadku klinicznego
Acute tubulo-interstitial nephritis in mushroom poisoning - clinical case presentation


132-134
K. Marciniuk, R. Skiba, G. Kade, A. Lubas, H. Zieliński, S. Niemczyk
Gazotwórcze odmiedniczkowe zapalenie nerek - opis przypadku
Emphysematous pyelonephritis - case report


135-137
K. Cieszyński, AE. Grzegorzewska
Ropniak pęcherzyka żółciowego u chorej dializowanej otrzewnowo przyczyną zapalenia otrzewnej i katastrofy brzusznej - opis przypadku
Gallbladder empyema in a peritoneal dialysis patient causing peritonitis and abdominal disaster - a case report


138-141
E. Kwiatkowska, A. Lorenz, K. Ciechanowski
Tętniak rozwarstwiający aorty jako przykład pozanerkowej manifestacji autosomalnej dominującej wielotorbielowatości nerek - opis przypadku i przegląd literatury
Aortic dissecting aneurysm as an example of non-renal manifestation of autosomal dominant polycystic kidney disease - a case report and review of the literature


VARIA

142-145
J. Ostrowski, B. Rutkowski
XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Poznań, 30 maja - 1 czerwca 2019 roku. Podsumowanie
XIII Congress of the Polish Society of Nephrology, Poznan, 30 May-1 June 2019. Summary