KOLEGIUM REDAKCYJNE
Dr med. Marcin Krzanowski

Sekretarz Naukowy: Dr med. Katarzyna Krzanowska

Dr med. Dariusz Giza

Stanisława Uwer
+48660680450
(e-mail: stuwer@op.pl)


Adres Redakcji
31-501 Kraków, ul. Kopernika 15
Tel.: +48-12-4247982
Fax: +48-12-4247149
e-mail: redakcja@wydplek.com.pl
www.wydplek.com.pl
www.wple.net