Warunki prenumeraty w roku 2016:
osoby indywidualne: 80,00 zł + 8% VAT
instytucje: 150,00 zł + 8% VAT
Prenumerata zagraniczna 100% droższa
Prenumeratę prosimy wpłacać na konto:
Wydawnictwo Przegląd Lekarski
31-501 Kraków, ul. Kopernika 15
PKO BP I/O Kraków, ul. Wielopole 19
Nr 05 102028920000510201416031