Zespół Redakcyjny Nefrologii i Dializoterapii Polskiej serdecznie dziękuje Recenzentom, którzy w 2017 roku dzięki swojej wnikliwej ocenie przyczynili się do poprawy wartości merytorycznej publikowanych prac

Prof. Chudek Jerzy
Prof. Dębska-Ślizień Alicja
Prof. Domański Leszek
Prof. Drożdż Dorota
Prof. Durlik Magdalena
Dr med. Ignacak Ewa
Dr med. Jasik Piotr
Doc. Kopeć Jerzy
Prof. Krajewska Magdalena
Doc. Kraśniak Andrzej
Doc. Krzanowska Katarzyna
Dr med. Krzanowski Marcin
Prof. Kuźniewski Marek
Prof. Małyszko Jolanta
Prof. Naumnik Beata
Prof. Niemczyk Stanisław
Prof. Nieszporek Teresa
Prof. Nowicki Michał
Dr med. Sydor Antoni
Doc. Swatowski Andrzej
Prof. Załuska Wojciech
Prof. Zwolińska Danuta
Prof. Żukowska-Szczechowska Ewa


Lista Recenzentów na rok 2014:

1. Prof. Maria Chomyszyn-Gajewska
2. Prof. Kazimierz Ciechanowski
3. Prof. Alicja Dębska-Ślizień
4. Prof. Szymon Dragan
5. Prof. Magdalena Durlik
6. Dr med. Artur Gądek
7. Prof. Zbigniew Hruby
8. Prof. Marian Klinger
9. Prof. Franciszek Kokot
10. Prof. Magdalena Krajewska
11. Dr hab. Andrzej Kraśniak
12. Dr hab. Teresa Nieszporek
13. Prof. Michał Nowicki
14. Prof. Anna Krygowska-Wajs
15. Prof. Barbara Książkiewicz
16. Prof. Marek Kuźniewski
17. Prof. Monika Lichodziejewska-Niemierko
18. Prof. Jolanta Małyszko
19. Prof. Michał Myśliwiec
20. Prof. Michał Nowicki
21. Dr hab. Krzysztof Okoń
22. Prof. Jacek Pietrzyk
23. Prof. Maria Podolak-Dawidziak
24. Dr hab. Piotr Przybyłowski
25. Prof. Andrzej Więcek
26. Dr n. hum. Barbara Zawadzka


Lista Recenzentów na rok 2012:

Doc. Krzysztof Okoń
Dr Bogusław Walatek
Dr Ireneusz Kaczmarczyk
Prof. Krzysztof Dziewanowski
Prof. Aldona Dembińska-Kieć
Prof. Andrzej Więcek
Prof. Danuta Zwolińska
Prof. Ewa Żukowska-Szczechowska
Prof. Franciszek Kokot
Prof. Jacek Manitus
Prof. Jacek Pietrzyk
Prof. Jerzy Chudek
Prof. Jolanta Małyszko
Prof. Kalina Kawecka-Jaszcz
Prof. Kazimierz Ciechanowski
Prof. Leszek Domański
Prof. Maciej Banach
Prof. Magdalena Durlik
Prof. Maria Boratyńska
Prof. Michał Myśliwiec
Prof. Michał Nowicki
Prof. Monika Lichodziejewska-Niemierko
Prof. Olgierd Smoleński
Prof. Ryszard Gellert
Prof. Ryszard Grenda
Prof. Stanisław Czekalski
Prof. Wojciech Załuska