Wydawnictwo Przegląd Lekarski


31-501 Kraków, ul. Kopernika 15
Tel./Fax +48-12-424-79-82
e-mail: redakcja@wydplek.com.pl


Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.