SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

61-64
M. Kwaśniewska, W. Bielecki, K. Kaczmarczyk-Chałas, M. Pikala, W. Drygas
Ocena rozpowszechnienia zdrowego stylu życia wśród dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego i lubelskiego - Projekt WOBASZ
Prevalence of healthy lifestyle in adult residents of Łódź and Lublin voivodeships - Project WOBASZ

65-69
T. Milewicz, A. Kostecka, I. Rogatko, K. Sztefko, E. Kwiatkowska-Panek, S. Radowicki, J. Krzysiek
Stężenia cholesterolu całkowitego, frakcji LDL cholesterolu i frakcji HDL-cholesterolu w surowicy u kobiet po menopauzie w trakcie 12 miesięcznej doustnej podaży dydrogesteronu lub medroxyprogesteronu łącznie z przezskórną suplementacją 17b-estradiolu
Plasma levels of total cholesterol, LDL-cholesterol, and HDL-cholesterol in postmenopausal women during 12 months' oral administration of dydrogesterone or medroxyprogesterone combined with continuous transdermal supplementation of 17b-estradiol

70-73
J. Jakubowska, A. Bohdanowicz-Pawlak, A. Milewicz
Wpływ roziglitazonu na stężenie adiponektyny i rezystyny u otyłych kobiet z zespołem wielotorbielowatych jajników - doniesienie wstępne
The effect of rosiglitazone on plasma adiponectin and resistin levels in obese PCO woman - preliminary report

74-77
M. Woldańska-Okońska, J. Czernicki
Wpływ pól magnetycznych niskiej częstotliwości stosowanych w magnetoterapii i magnetostymulacji na wyniki rehabilitacji chorych po niedokrwiennych udarach mózgu
Effect of low frequency magnetic fields used in magnetotherapy and magnetostimulation on the rehabilitation results of patients after ischemic stroke


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

78-80
A. Hilt, R. Filipińska-Skąpska
Problemy zdrowotne jamy ustnej dzieci z cukrzycą typu 1
Oral health problems in type 1 diabetic children

81-85
A. Fronczyk, L. Majkowska
Wielopoziomowa blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron w leczeniu nefropatii cukrzycowej
Multilevel blockade of the renin-angiotensin-aldosteron system in the treatment of diabetic nephropathy

86-90
P. Podolec, P. Rubiś
Wysiłek fizyczny w niewydolności serca
heart failure and physical activity

91-99
J. Dobryniewski, S.D. Szajda, N. Waszkiewicz, K. Zwierz
Biologia niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT)
Biology of essential fatty acids (EFA)

100-102
J. Dobryniewski, S.D. Szajda, N. Waszkiewicz, K. Zwierz
Kwas g-linolenowy (GLA) - znaczenie terapeutyczne
The g-linolenic acid (GLA) - the therapeutic value

103-110
R. Krysiak, B. Okopień, Z.S. Herman
Współczesne poglądy na temat diagnostyki i leczenia rakowiaka
Current concepts on diagnosis and treatment of carcinoid

111-114
I. Rydz-Stryszowska, B. Batko, P. Krawiec, M. Krzanowski, M. Jurek-Krawiec, A. Skura
Boreliozowe zapalenie stawów
Lyme arthritis

115-117
B. Kuśnierz-Cabala, D. Galicka-Latała, J.W. Naskalski
Wartość diagnostyczna oznaczeń osoczowego białka amyloidowego A (SAA)
Diagnostic value of serum amyloid A protein (SAA) determination


HISTORIA MEDYCYNY - HISTORY OF MEDICINE

118-120
K. Stachura, W. Libionka
Zarys historii neuroendoskopii
An outline of the history of neuroendoscopy