SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

121-123
D. Rość, G. Gadomska, E. Kremplewska-Należyta, L Bielis
Zaburzenia hemostazy w nadpłytkowości samoistnej
Haemostatic disturbances in essential thrombocythosis

124-129
M. Zwolińska-Wcisło, T. Brzozowski, A. Budak, Z. Śliwowski, D. Drozdowicz, S. Kwiecień, D. Trojanowska, L. Rudnicka-Sosin, T. Mach, S.J. Konturek, W.W. Pawlik, A. Targosz
Wpływ kolonizacji grzybów Candida na gojenie zmian zapalnych błony śluzowej jelita grubego w modelu zwierzęcym colitis ulcerosa
Studies on the influence of Candida fungal colonization on the healing process of inflammatory lesions in the colon in animal rat model

130-133
W. Jeż, T. Irzyniec, A. Pyrkosz
Wybrane aspekty rozpoznania zespołu Turnera
Selected problems of the diagnosis of Turner's syndrome

134-139
P. Molęda, L. Majkowska, K. Safranow, G. Adler, I. Gorący
Zależność między polimorfizmem i/d genu enzymu konwertującego angiotensynę i a powikłaniami o typie mikroangiopatii u chorych na cukrzycę typu 2
relationship between i/d polymorphism of angiotensin i converting enzyme gene and microvascular complications in type 2 diabetic patients

140-147
A. Kraśniak, M. Drożdż, M. Pasowicz, G. Chmiel, M. Kowalczyk-Michałek, D. Szumilak, P. Podolec, P. Klimeczek, M. Konieczyńska, E. Wicher-Muniak, W. Tracz, W. Sułowicz, T. Drueke
Wpływ mikrozapalenia i stresu oksydacyjnego na progresję miażdżycy i zwapnień w układzie krążenia u chorych hemodializowanych w okresie dwuletniej obserwacji
Influence of microinflammation and oxidative stress on atherosclerosis progression and calcifications in cardiovascular system of hemodialyzed patients during two years follow-up


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

148-152
K. Gutkowski, D. Gutkowska, T. Bilkiewicz
Interferon w leczeniu przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby; problematyka autoimmunizacji
Interferon therapy in chronic viral hepatitis; an autoimmunity dilemma

153-158
G. Nowicka, B. Panczenko-Kresowska
Choroba niedokrwienna serca a osteoporoza: czynniki wpływające na rozwój obydwu schorzeń
Coronary Heart Disease and Osteoporosis: Factors related to development of both diseases

159-164
R. Krysiak, B. Okopień, W. Szkrobka, Z.S. Herman
Choroby tarczycy w ciąży i po porodzie
Thyroid disorders in pregnancy and after delivery

165-169
M. Sobczak, E. Jabłoński
Składniki mineralne w diecie kobiet ciężarnych i karmiących.
Część I. Makrominerały: wapń, magnez, fosfor, sód, potas, chlor

Mineral elements in diet of pregnant and breast-feeding women.
Part I. Macro minerals: calcium, magnezium, phosphorus, sodium, potassium, chloride

170-174
E. Jabłoński, M. Sobczak
Składniki mineralne w diecie kobiet ciężarnych i karmiących.
Część II. Mikrominerały: żelazo, cynk, miedź, selen, jod, fluor, mangan, molibden, chrom

Mineral elements in diet of pregnant and breast-feeding women.
Part II. Micro minerals: iron, zinc, copper, selenium, iodine, fluorine, manganese, molybdenium, chromium

175-179
E. Płaczkiewicz-Jankowska, Z. Szybiński, B. Huszno
Rola czynników środowiskowych w rozwoju cukrzycy typu 1 - nowe spojrzenie
Environmental factors in the development of type 1 diabetes - a new insight


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

180-182
P. Rostoff, A. Gackowski, P. Latacz, A. Libionka, W. Piwowarska
Trudności w różnicowaniu zawału śledziony i ropnia śledziony u chorego z czynnym infekcyjnym zapaleniem wsierdzia
Difficulties in the differential diagnosis of splenic infarction and splenic abscess in a patients with active infective endocarditis - case report and current review


HISTORIA MEDYCYNY - HISTORY OF MEDICINE

183-184
A. Kierzek
Babiński, Benni, Bouchard, Charcot. Ich wkład do rozwoju stosunków XIX-wiecznej medycyny polskiej i francuskiej
Benni, Babiński, Bouchard, Charcot. Their contribution to the development of XIX-century polish and french medical relations