SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

115-118
P. Myśliwiec, H. Myśliwiec, D. Pawlak, J. Dadan, W. Buczko, K. Pawlak
Tryprofan i jego metabolity u pacjentów po transplantacji nerki
Tryptophan and its metabolites in renal allograft recipients

119-121
O. Zagólski, M. Gajda
Próba oceny wiarygodności wyników badań układu krzepniecia w kontekście występowania krwawień u chorych po operacjach migdałków gardłowych i podniebiennych
An attempt to evaluate the reliability of coagulation tests in postoperative haemorrhages in patients operated for tonsil disorders

122-125
P. Wałega, M. Scheyer, S. Arnold, J. Kenig, M. Nowakowski, J. Sobocki, R.M. Herman
Selektywne kontrolowane doplerem podwi1zanie naczyn hemoroidalnych jako nieinwazyjna metoda leczenia choroby hemoroidalnej
Selective doppler-guided hemorrhoidal artery ligation as a minimaly invasive method of treatment of hemorrhoidal disease

126-129
M. Zwolinska-Wcisło, D. Galicka-Latała, P. Rozpondek, L. Rudnicka-Sosin, T. Mach.
Ocena częstości współwystępowania celiakii u chorych z zespołem jelita nadwrażliwego i jej wpływu na przebieg tego zespołu
Frequency of celiac disease and irritable bowel syndrome coexistance and its influence on the disease course

130-133
J. Wiliński, D. Czarnecka, W. Wojciechowska, M. Kloch-Badełek, M. Jastrzębski, B. Bacior, A. Kwiecień-Sobstel, K. Kawecka-Jaszcz
Different response rates to cardiac resynchronization therapy (CRT) according to the applied definition
Różny stopień odpowiedzi na terapie resynchronizującą (CRT) w zależności od zastosowanej definicji

134-140
W. Hładki, J. Lorkowski, M. Trybus, L. Brongel, I. Kotela, E. Golec
Quality of life as a result of multiple injury in the aspect of limitations of handicaps - social roles
Jakość życia jako następstwo mnogich obrażeńn ciała w aspekcie ograniczenia w spełnianiu ról przetrwania


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

141-144
R. Skiepko, Z. Ziętkowski, M.M. Tomasiak-Łozowska, A. Bodzenta-Łukaszyk
Przeciwciało monoklonalne anty-IgE w leczeniu przewlekłej cieżkiej astmy
Anti-IgE therapy in persistent allergic asthma

145-149
J. Drukała, S. Bobiś, E. Żabińska-Płazak, A. Wojas-Pelc
Molekularne podłoże zaburzeń pigmentacji w chorobach skóry
Molecular basis of pigmentation disorders in skin diseases

150-154
L. Rajzer, A. Wojas-Pelc
Rola cytokin uwalnianych przez keratynocyty w patogenezie łuszczycy
The role of cytokines released by keratinocytes in psoriasis pathogenesis

155-158
P. Myśliwiec, J. Dadan
Znaczenie angiogenezy w raku trzustki
The importance of angiogenesis in pancreatic cancer