SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

159-165
J. Świerszcz, J. S. Dubiel, T. Milewicz, K. Sztefko, J. Krzysiek
Palenie tytoniu, wzrost stężenia lipoproteiny (a) i trójglicerydów oraz spadek stężenia HDL-cholesterol w surowicy wydają się być czynnikami ryzyka powstania lub progresji zwężenia lewego ujścia tętniczego
Smoking, increase in plasma lipopoprotein (a) and triglycerides, as well as decrease in plasma HDL-cholesterol concentrations seem to be linked with aortic valve stenosis and its progression

166-169
A. Bałdys-Waligórska, A. Stefańska, F. Gołkowski, G. Sokołowski, A. Hubalewska-Dydejczyk
Ocena wyników leczenia radiojodem 131I pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa i łagodną orbitopatią
Evaluation of radioiodine 131I treatment in Graves' disease patients with mild orbitopathy

170-175
D. Galicka-Latała, M. Zwolińska-Wcisło, L. Sosin-Rudnicka, P. Rozpondek
Ocena znaczenia współwystepowania celiakii u chorych z cukrzycą typu 1. Czy celiakia może wpływać na przebieg cukrzycy?
The role of celiac disease and type 1 diabetes coexistance. Is celiac disease responsible for diabetic status?

176-180
I. Kaim, E. Sochacka-Tatara, A. Pac, A. Basta, W. Jędrychowski
Stan odżywienia kobiet ciężarnych a cechy rozwoju somatycznego noworodków
Nutritional status of pregnant women and birth outcome

181-186
G. Cepuch, J. Wordliczek
Natężenie bólu a stan emocjonalny i aktywność młodocianych z chorobą nowotworową
Pain intensity versus emotional state and activity in adolescents of cancer diseases


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

187-191
A. Klich-Rączka, K. Piotrowicz, T. Grodzicki
Majaczenie w świetle najnowszych zaleceń
Delirium in the light of the most recent guidelines

192-197
L. Bryniarski, M. Rzepecki, M. Klocek, M. Wyczółkowski
Bezpieczenstwo stosowania inhibitorów 5-fosfodiesterazy w leczeniu zaburzeń erekcji u pacjentów z chorobami układu krążenia
The safety of 5-phoshodiesterase inhibitors in the treatment of erectile dysfunction in patients with cardiovascular disease

198-205
R. Krysiak, B. Okopień, B. Marek, W. Szkróbka
Gruczolak przysadki wydzielaj1cy prolaktynę
Prolactinoma

206-208
M. Szymanek, D. Wojnowska, D. Krasowska
Wszawica - wciąż aktualny problem kliniczny
Pediculosis - still an up-to-date clinical problem

209-212
A. Wyczałkowska-Tomasik, J. Żegarska
Łańcuchowa reakcja polimerazy w czasie rzeczywistym - zastosowanie w badaniach naukowych i diagnostyce medycznej
Real-time polymerase chain reaction ? applications in research and clinical molecular diagnostics