SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

273-276
J. Morawska, M. Kuciel, L. Satora, D. Targosz, P. Burda, M. Lukasik-Głębocka, A. Kunikowski, M. Gil, J. Sein Anand
System kontroli zatruć biocydami w Polsce
System of biocide products control in Poland

277-278
Z. Chodorowski, R. Ciechanowicz, J. Sein Anand
Niektóre aspekty zgonów samobójczych w latach 1980-1996
Some aspects of suicide in the years 1980-1996.

279-281
A. Staniszewska, P. Burda, W. Waldman, J. Sein Anand
Zależność pomiędzy stanem klinicznym chorych ostro zatrutych karbamazepiną a stężeniem leku w surowicy krwi
Correlation between carbamazepine serum level and clinical condition of acute poisoned patient

282-284
L. Satora, J. Sein Anand, R. Korolkiewicz, P. Burda, T. Gawlikowski
Narażenie na jad suma indyjskiego
Stinging catfish spine envenamation

285-286
L. Satora
Lionfish envenomations in Poland
Narażenie na skrzydlice w Polsce

287-289
L. Satora, T. Gawlikowski
Postepowanie w zatruciu jadami ryb
Medical treatment during fish envenomation

290-292
J. Sein Anand, Bogusław Habrat, M. Sut, R. Korolkiewicz
Nadużywanie substancji teoretycznie bez znanego potencjału uzależniaj1cego - przegląd przypadków
Misuse of substances theoretically without abuse potential - case series

293-300
D. Ogonowska, D. Pach, D. Targosz
Używanie substancji psychoaktywnych przez uczniów szkół średnich w Nowym Sączu
The usage of psychoactive substances among secondary school students in Nowy Sącz

301-310
A. Dziuban, A. Ratecka, P. Brzyski, Z. Foryś, E. Gomółka, D. Ogonowska
Poziom wiedzy na temat "pigułki gwałtu" wśród studentów
The knowledge about "Date Rape Drugs" among Polish students

311-314
P. Chwaluk, A. Chwaluk, F. Parnicki
Wiedza studentów Akademii Wychowania Fizycznego na temat kwasu gamma-hydroksymasłowego (GHB) jako "pigułce gwałtu" i środku dopingu farmakologicznego
The knowledge about gamma-hydroxybutyric acid as "date-rape drug" and doping agent by students of Physical Education Academy

315-318
E. Krawczyk, A. Lelek, S. Mróz, A. Kamenczak, J. Chrostek Maj
Regulacja stanów emocjonalnych u pacjentów uzależnionych od benzodiazepin-doniesienia wstępne
Emotional regulations among benzodiazepines dependent patients-preliminary results

319-322
E. Krawczyk, A. Lelek, S. Mróz, A. Kamenczak, J. Chrostek Maj
Zaburzenia rozpoznawania i rozumienia emocji u osób uzależnionych od benzodiazepin jako czynnik prowadzący do trudności w relacjach interpersonalnych
Emotional identification and management disorders among benzodiazepine dependent patients as a factor leading towards interpersonal relations problems

323-325
E. Gomółka, A. Król, T. Gawlikowski
Oznaczanie amfetamin i ich zmodyfikowanych form w moczu pacjentów Kliniki Toksykologii UJ Collegium Medicum w Krakowie
Amphetamine and its analogues determination in urine from patients hospitalized in Department of Toxicology Jagiellonian University Collegium Medicum in Krakow

326-329
D. Pach, M. Trofimiuk, M. Szurkowska, D. Targosz, K. Szafraniec, M. Radomska, A. Kamenczak, J. Pach
Ocena układu autonomicznego sercowo-naczyniowego w zespole odstawiennym u chorych przewlekle uzależnionych od alkoholu
Evaluation of cardiovascular autonomic nervous system in ethanol withdrawal


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

330-332
J. Sein Anand
Zarys historii stosowania wybranych środków psychoaktywnych
History of the usage of chosen psychoactive substances

333-334
J. Pach, D. Targosz, L. Satora, J. Morawska, J. Sein Anand
Wytyczne postępowania w przypadku zatrucia acetaminofenem - postępowanie przedszpitalne
Clinical practice guideline in acetaminophen poisoning - prehospital management.


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

335-336
J. Sein Anand, P. Kabata
Acute exposure to urea
Ostre zatrucie mocznikiem

337-338
Z. Chodorowski, K. Kaletha, M. Wiśniewski, J. Sein Anand
Znaczne okresowe wahania zapotrzebowania na insulinę u chorych na cukrzyce typu 2
Significant periodical fluctuation of insulin reguirement in patients with type 2 diabetes

339-340
J. Sein Anand, P. Chwaluk, R. Korolkiewicz
Acute poisoning with Tricholoma equestre
Ostre zatrucie gąską zieloną

341-342
J. Magdalan
Ciężkie zatrucie na skutek dożylnego wstrzyknięcia fentanylu wyekstrahowanego z przezskórnego systemu terapeutycznego - opis przypadku
Severe nonfatal poisoning after intravenous abuse of transdermal fentanyl - a case report

343-347
P. Chwaluk, J. Siwek-Iwanicka
Agranulocytozy polekowe-opis przypadków i przegląd piśmiennictwa
Drug-induced agranulocytosis-case reports and literature review

348-349
Z. Chodorowski, J. Sein Anand, R. Ciechanowicz, R. Pawlaczyk, K. Jaśkiewicz
Tętniak rzekomy lewej komory serca o łagodnym przebiegu klinicznym
Mild clinical course of left ventricular pseudoaneurysm


VARIA

350-351
Z. Chodorowski, J. Sein Anand, A. Hajduk, M. Wiśniewski
Cukrzyca a kolizje w ruchu drogowym
Diabetes and road traffic collisions

352-353
Z. Chodorowski, A. Roszkowska, J. Klimek, K. Kaletha, J. Sein Anand
Słabe właściwości przeciwzapalne acetaminofenu wynikają z jego działania jako zmiatacza wolnych rodników
Weak anti-inflammatory effects of acetaminophen are related with its free-radicals scavenger activity

354-355
E. Grunholz, I. Rybakowska, L. Nowak, Z. Chodorowski, W. Waldman, K. Kaletha
Hipercholesterolemia wśród pacjentów Oddziału i Przychodni Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie
Hipercholesterolaemia among patients of Cardiology Ward of Regional Hospital in Wejherowo.

356-358
Z. Chodorowski, I. Rybakowska, J. Sein Anand, K. Kaletha
Metabolizm energetyczny niewydolnego serca
Energy metabolism in the failing heart