SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

471-478
A. Krasowska-Kwiecień, J. Kijowski, E. Łukasiewicz, T. Sacha, K. Foryciarz, M. Majka, M.Z. Ratajczak, A.B. Skotnicki
Angiogeneza a stadium zaawansowania przewlekłej białaczki szpikowej
Angiogenesis in different clinical phases of chronic myeloid leukemia

479-484
A. Modlinska, T. Buss, P. Krakowiak
Ocena jakości życia osób w wieku podeszłym w terminalnym okresie choroby nowotworowej
Quality of life in elderly, terminally ill cancer patients

485-490
A. Wasilewska, K. Taranta-Janusz, W. Zoch-Zwierz, A. Rybi-Szumińska, Z. Kołodziejczyk
Rola metaloproteinaz (MMP) i ich tkankowych inhibitorów (TIMP) w nefrologii
Role of matrix metalloproteinases (MMP) and their tissue inhibitors (TIMP) in nephrology

491-497
M. Kaczmarek, M. Skrzypczak
Zróżnicowanie odczuwania symptomów towarzyszących starzeniu się mężczyzn w grupach o różnym statusie społecznym
A variety of aging symptoms experienced by men from groups of different socio-economic bakcgrounds

498-502
M. Kózka, M. Natkaniec, J. Hankus, Ł. Budziaszek
Ryzyko i profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w materiale II Katedry Chirurgii UJCM
Risk and prophylaxis of venous thromboembolism in the material of 2nd Chair of Surgery JUMC

503-507
M. Zwolińska-Wcisło, A. Ptak- Belowska, A. Targosz, K. Urbańczyk, P. Rozpondek, D. Galicka-Latała, T. Mach
Badanie wpływu niesteroidowych leków przeciwzapalnych na przebieg wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
Usefulness of non-steroid antiinflammatory drugs in patients with ulcerative colitis

508-510
G. Biesiada, J. Czepiel, A. Garlicki, T Mach
Zachowanie sie neopteryny w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym chorych w przebiegu boreliozy
Neopterin in serum and cerebrospinal fluid in Lyme disease

511-512
G. Biesiada, J. Czepiel, D. Salamon, A. Garlicki, A. Dziubek, B. Maziarz, T. Mach
Analiza genotypów krętków Borrelia burgdorferi w grupie chorych na boreliozę
Analysis of Borrelia burgdorferi genostrains among patients with Lyme disease

513-518
J. Lorkowski, W. Hładki, D. Galicka-Latała, M. Trybus, L. Brongel
Rozkład nacisków na podeszwowej stronie stóp u kobiet z otyłością i zapaleniem rozcięgna podeszwowego
Underfoot pressure distribution of female patients with obesity and plantar fasciitis


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

519-524
K. Czyżewska, T. Grzelak, B. Szary
Problemy dializy otrzewnowej - historia i perspektywy badań
Problems of peritoneal dialysis - history and research perspectives

525-528
L. Bidzan
Zależność pomiędzy paleniem tytoniu a współistnieniem zaburzeń psychicznych
Association between smoking and co-morbid psychiatric disorders

529-534
N. Waszkiewicz, A. Szulc
Diagnoza nadużywania alkoholu
Diagnosis of alcohol abuse

535-537
P. Brzeziński
Dermatologia okresu noworodkowego - choroby skóry nie wymagające leczenia
Dermatology of neonatal period - skin diseases undemanding of treatment


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

538-540
J. Kłos-Rola, J. Mackiewicz, Z. Zagórski
Zespół Lyell'a - opis dwóch przypadków
Lyell'a Syndrome - two case presentations