SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

91-94
J. Kopeć, W. Sułowicz
Przydatność kliniczna dializatorów Nephral ST u chorych hemodializowanych z ryzykiem krwawienia
Clinical usefulness of Nephral ST dialyzers in hemodialyzed patients with increased risk of bleeding

95-102
J. Kopeć, R. Januszek, M. Kuźniewski, W. Sułowicz
Przewlekła choroba nerek (PChN) w materiale Poradni Nefrologicznej. Część III. PChN a schorzenia współistniejące i przebyte zabiegi operacyjne
Chronic kidney disease (CKD) in source documentation of the outpatient Clinic of the Department of Nephrology. Part III. CKD, comorbidities and performed surgical procedures

103-106
E. Czarnobilska, K. Lach, L. Odrzywołek, Ł. Sliwa, K. Wsołek-Wnęk, K. Obtułowicz, R. Śpiewak
Detection of contact allergy: Using more extensive test series increases the diagnostic efficacy of patch tests
Wykrywanie alergii kontaktowej: Rozbudowane serie testowe zwiekszają efektywność diagnostyczną testów płatkowych

107-109
I. Kotela, M. Bednarenko, M. Wilk-Frańczuk, P. Kotela, B. Wołowiec, K. Laskowicz
Skutki zdrowotne środowiskowej ekspozycji na pył azbestu
The effects of environmental exposition to asbestos dust on health

110-113
J. Świerszcz, J.S. Dubiel, T. Milewicz, K. Sztefko, D. Galicka-Latała, R. Pfitzner, J. Wodniecki, J. Krzysiek
Porównanie rocznej obserwacji naturalnego przebiegu zwężenia lewego ujścia tętniczego u pacjentów z prawidłowym i podwyższonym stężeniem lipidów
Natural course of aortic valvue stenosis in patients with normal and abnormal lipid profile

114-118
D. Fedak, D. Pawlica, I. Ciećko-Michalska, B. Solnica, T. Mach
Zastosowanie wybranych wskaźników granulocytarnych w diagnostyce wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna - doniesienie wstępne
Application of chosen granulocyte markers in diagnostics of Le?niowski-Crohn's disease and ulcerative colitis - preliminary research

119-122
T. Milewicz, J. Hejnar, R. Jach, A. P. Jaworowski, T. Piskorz, A. Gach, J. Krzysiek
Bakteryjna choroba pochwy a ryzyko zagrożenia porodem przedwczesnym
Bacterial vaginosis and preterm delivery risk

PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

123-126
M. Krupiński, T. Miszalski-Jamka, P. Klimeczek, R. Paweł Banyś, M. Irzyk, B. Laskowicz, M. Pasowicz
Ocena stentów tetnic wiencowych w tomografii komputerowej: stan obecny
The assessment of the coronary arteries stents in computed tomography: state of the art