SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

73-77
W. Hładki, M. Bednarenko, I. Kotela
Ocena ryzyka wystąpienia powikłań mechanicznych w zespoleniach śródszpikowych złamań krętarzowych kości udowej u osób w wieku podeszłym
Assessment of mechanical complications of intramedullary osteosynthesis in trochanteric fractures of the femur in elderly people

78-81
B. Piątkowska-Jakubas, T. Wolska-Smoleń, P. Mensah-Glanowska, D. Hawrylecka, M. Szostek, Z. Walter, A.B. Skotnicki
Wysokodawkowana chemioterapia z przeszczepieniem autologicznych komórek macierzystych u chorych na szpiczaka plazmocytowego - wyniki analizy jednoośrodkowej
High- dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation in multiple myeloma patients - single center experience

82-86
E. Żekanowska, J. Boinska, J. Kwapisz, K. Kedziora-Kornatowska, K. Porzych, M. Ratajczak
Ocena stężenia prohepcydyny na tle wybranych parametrów gospodarki żelazem w surowicy krwi ludzi zdrowych
Serum prohepcidin and other iron metabolism parameters in healthy adults

87-91
J. Świerszcz, J.S. Dubiel, J. Krzysiek, K. Sztefko, D. Galicka-Latała, R. Pfitzner, P. Podolec, J. Wodniecki
Wska?źnik masy ciała, a naturalny przebieg zwężenia lewego ujścia tętniczego
Body mass index influence on aortic valve stenosis

92-95
F. Gołkowski, G. Sokołowski, J. Gil, M. Kostecka-Matyja, P. Basta, A. Sowa-Staszczak, Z. Szybiński, A. Hubalewska-Dydejczyk
Ocena możliwości zastosowania scyntygrafii całego ciała po podaniu 6 MBq 131I w diagnostyce raka sutka
Assessement of the usefulness of whole body scintigraphy after administration of 6 MBq of 131I in the diagnostics of breast cancer

96-102
M. Fichna, M. Gryczyńska, A. Sowińska, J. Sowiński
Ocena metaboliczna terapii substytucyjnej hydrokortyzonem u pacjentów z pierwotną niedoczynnością kory nadnerczy
Metabolic assessment of hydrocortisone replacement therapy in patients with primary adrenocortical insufficiency


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

103-106
B. Czarkowska-Pączek, K. Wesołowska, J. Przybylski
Wysiłek fizyczny w profilaktyce osteoporozy
Physical exercise prevents osteoporosis

107-113
T. Wróblewski, A. Wystrychowski
Hiperkalciuria
Hypercalciuria

114-117
M. Klichowska-Palonka, T. Bachanek
Możliwożci wykorzystania śliny w diagnostyce i leczeniu wybranych stanów patologicznych - przegląd piśmiennictwa
Possible use of saliva in the diagnostics and treatment - review of the literature

118-122
K. Gosztyła, M. Pulka,T. Milewicz, M. Lurzyńska, J. Opiła, E. Stochmal, A. Hubalewska-Dydejczyk, D. Galicka-Latała, J. Krzysiek
Polichlorowane bifenyle, a sterydogeneza w łożysku i jajniku
The impact of polichlorinated biphenyls on placental and ovarian steroidogenesis


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

123-125
E. Wieczorek-Surdacka, I. Kaczmarczyk, P. Jasik, B. Przepiórkowska-Hoyer, W. Sułowicz
Gwałtownie postepujące kłebuszkowe zapalenie nerek w przebiegu ANCA-negatywnego "niemego-immunologicznie" mikroskopowego zapalenia naczyn z towarzyszącą anemią hemolityczną prawdopodobnie w przebiegu choroby Wilsona