SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

343-347
M. Krzanowski, K. Janda, E. Chowaniec, B. Kuśnierz-Cabala, W. Sułowicz
Rodzaje dostępu naczyniowego do hemodializy u chorych leczonych nerkozastepczo i ich powikłania w okresie jednorocznej obserwacji
Types of hemodialysis vascular access in patients on renal replacement therapy and its complications during a one year observation period

348-353
G. Boryczka, M. Hartleb, K. Gutkowski
Ocena endoskopowa jelita grubego oraz bezpieczeństwo przygotowania jelita i sedoanalgezji u chorych z zaawansowaną marskością wątroby
Endoscopic assessment of large bowel and safety of bowel preparation and sedoanalgesia in patients with advanced liver cirrhosis

354-358
P.J. Stryjewski, A.Z. Pietrucha, K. Stopyra, B. Nessler, O. Kruszelnicka, A. Gackowski, E. Konduracka, K. Sztefko, L. Badacz, J. Nessler
Ocena aktywności reninowej osocza u osób z ostrym zawałem mięśnia sercowego leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową
Evaluation of plasma renin activity in acute myocardial infarction patients treated with primary percutaneous coronary interventions

359-361
A. Przybyła, D. Czarnecka, A. Kusiak, J. Wiliński, T. Sondej, M. Jastrzębski, K. Kawecka-Jaszcz
The influence of cardiac resynchronization therapy on selected inflammatory markers and aldosterone levels in patients with chronic heart failure
Wpływ terapii resynchronizującej na poziom wybranych markerów zapalnych oraz aldosteronu u chorych z przewlekłą niewydolnością serca

362-366
W.M. Wysocki, A.L. Komorowski, J. Mituś
Analiza źródeł wiedzy o leczeniu u kobiet poddawanych mastektomii z powodu raka piersi i przegląd piśmiennictwa
Analysis of sources of treatment-related knowledge in women undergoing mastectomy for breast cancer and review of literature


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

367-371
D. Fedak, K. Bigaj, W. Sułowicz
Czynnik wzrostu fibroblastów - 23 (FGF-23). Część II. Rola w przewlekłej chorobie nerek
Fibroblast growth factor -23 (FGF-23). Part II. Significance in chronic kidney disease

372-377
B. Zapała, T. Staszel, B. Kieć-Wilk, A. Polus, A. Knapp, I. Wybrańska, Ł. Kaczyński, A. Dembinska-Kieć
Humanina i jej analogi jako peptydy o potencjalnym działaniu antyapoptotycznym i potwierdzonych właściwościach neuroprotekcyjnych
Humanin and its derivatives as peptides with potential antiapoptotic and confirmed neuroprotective activities

378-382
E. Hryniewiecka, L. Pączek
Nadciśnienie tętnicze u pacjentów po przeszczepieniu wątroby
Hypertension in liver transplant recipients

383-387
D. Andrzejczak, M. Kapała-Kempa, J.B. Zawilska
Skutki zdrowotne pracy zmianowej
Health consequences of shift work


PRACE KAZUISTYCZNE - CLINICAL NOTES

388-390
R. Krysiak, I. Kobielusz-Gembala, B. Okopień
Hiperaldosteronizm pierwotny u chorego z przebytą nadczynnością przytarczyc
Primary aldosteronism in a patient after surgical treatment of primary hyperparathyroidism

391-395
K. Skiba, M. Adamczak, A. Więcek
Leczenie zaawansowanej osteoporozy przy pomocy parathormonu uzyskanego metodą rekombinacji genetycznej - opis przypadków
Treatment with recombinant parathyroid hormone of advanced osteoporosis - series of cases