SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

571-575
M. Kwaśniewska, M. Pasowicz, M. Tlałka, B. Laskowicz, A. Jegier, W. Drygas
Aktywność fizyczna a subkliniczna miażdżyca tętnic wieńcowych u bezobjawowych mężczyzn w wieku średnim
Physical activity and subclinical coronary atherosclerosis in asymptomatic middle-aged men


576-584
K. Szczerbińska, R. Topór-Mądry
Charakterystyka upadków na podstawie prospektywnej rejestracji w domach pomocy społecznej
The characteristics of falls based on the prospective registration in nursing home


585-587
P.J. Stryjewski, B. Januś, E. Krupa, B. Nessler, L. Badacz, J. Nessler
Wpływ wieku, płci oraz masy ciała na częstość występowania nadciśnienia tętniczego oraz cukrzycy, u pacjentów hospitalizowanych na oddziale kardiologicznym
Prevalence of age, gender and body weight on the frequency of hypertension and diabetes mellitus in patients hospitalized in cardiology department


588-591
P.J. Stryjewski, E. Krupa, B. Januś, T. Cubera, B. Nessler, L. Badacz, J. Nessler
Epidemiologia zatorowości płucnej u pacjentów oddziału kardiologicznego
Epidemiology of pulmonary embolism in patients with cardiac department


592-596
S. Skoczeń, P. Tomasik, W. Balwierz, M. Surmiak, K. Sztefko, D. Galicka-Latała
Wskaźniki zespołu metabolicznego i peptydy regulujące metabolizm u osób wyleczonych w dzieciństwie z ostrej białaczki limfoblastycznej
Markers of metabolic syndrome and peptides regulating metabolism in survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia


597-601
M. Moskała, J. Polak, E. Grzywna, T. Składzień
Wielospecjalistyczne metody operacyjne w leczeniu guzów podstawy czaszki na podstawie materiału Kliniki Neurotraumatologii UJCM w latach 2003-2006
The modern approach in surgical treatment of skull base tumors in experience of Neurotraumatology Department, Jagiellonian University Collegium Medicum from years 2003-2006


602-605
P. Rozpondek, M. Zwolińska-Wcisło, M. Przybylska, T. Mach
Skuteczność leczenia przetok w przebiegu chorobyLeśniowskiego-Crohna przeciwciałami anty-TNFa
Effectiveness of anti-TNFa antibodies in treatment of fistulizing Crohn's disease.


606-609
M. Zagierski, A. Szlagatys-Sidorkiewicz, G. Krzykowski, M. Korzon, A. Liberek, G. Sikorska-Wiśniewska, M. Góra-Gębka, E. Woś-Wasilewska, B. Kamińska
Ocena wiarygodności badań ankietowych dotyczących palenia tytoniu przez kobiety we wczesnym okresie laktacji
Reliability of self-reported maternal smoking during early lactation period


610-613
M. Mydlík, K. Derzsiová
Kidney damage in acute intermittent porphyria
Uszkodzenie nerek w ostrej przerywanej porfirii


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

614-618
D. Fedak, K. Bigaj, W. Sułowicz
Czynnik wzrostu fibroblastów-23 (FGF-23). Część III. Zależności pomiędzy stężeniem FGF-23 a chorobowością i śmiertelnością sercowo-naczyniową
Fibroblast growth factor-23 (FGF-23). Part III. Relationship between FGF-23 serum concentration and cardio-vascular morbidity and mortality


619-628
B. Walatek, W. Sułowicz
Zespół sercowo-nerkowy - kolejne wyzwanie dla nefrologa?
Cardiorenal syndrome - alternate challenge for nephrologist


629-632
A. Żak-Gołąb, B. Okopień, J. Chudek
Witamina K a metabolizm kości i kalcyfikacja naczyń w przewlekłej chorobie nerek
Vitamin K, bone metabolism and vascular calcification in chronic kidney disease


633-636
M. Wilczyńska-Borawska, J. Borawski, W. Stokowska
Guma do żucia wiążąca fosforany - jednoczesne leczenie przewlekłej choroby nerek i chorób jamy ustnej
Salivary phosphate-binding chewing gum - an integrative approach to chronic kidney disease and oral diseases


637-640
B. Seczyńska, A. Sega, I. Nowak, I. Fajfer, W. Królikowski, W. Szczeklik
Plazmafereza - możliwe powikłania i ich zapobieganie
Plasmapheresis - possible complications and their prevention


641-644
T. Milewicz, M. Pulka, D. Galicka-Latała, E. Rzepka, J. Krzysiek
Choroba trzewna - celiakia a płodność
Sprue - coeliac disease and fertility


VARIA

645-651
E. Kucharska, R. Nęcek
Polski model systemu ochrony zdrowia a wskazania nauki społecznej kościoła
The Polish Model of Helath Care versus the Social Teaching of the Catholic Church