SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

129-136
K. Zając, M. Zając, P. Krawczyk, R. Jach, A. Jastrzębska
Przewidywanie przeżycia pacjentów pooperacyjnych w oparciu o wybrane skale oceny ryzyka
Prediction of survival of the postoperative patients based on selected severity-of-illness scoring systems


137-138
Z. Vukic, Z. Marusic
Controversy about reversibility of cysts in cystic cystitis in children
Kontorwersje dotyczące ustępowania cyst w cystowatym zapaleniu pęcherza u dzieci


139-142
E. Jakubowska-Pietkiewicz, A. Rusińska, I. Michałus, D. Chlebna-Sokół
Wrodzona łamliwość koœci typu III u noworodków - obserwacje własne
Brittle bone disease type III in neonates - own experience


143-148
J. Pudło, M. Wierdak, K. Macioł, K. Gumul, J. Lelakowski
Porównanie znajomoœci zasad i umiejętnoœci praktycznych interpretacji EKG studentów IV, V i VI roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego
The comparison of 4th, 5th and 6th year medical students knowledge of rules and practical skills in the interpretation of electrocardiograms at Jagiellonian University


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

149-156
R. Krysiak, H. Rudzki, B. Okopień
Lipodystrofia: nowe spojrzenie na starą chorobę
Lipodystrophy: a new insight into an old disease


157-162
G. Wystrychowski, E. Żukowska-Szczechowska, E. Obuchowicz, W. Grzeszczak, A. Wystrychowski
Węglowodanowe substancje słodzące a otyłość
Carbohydrate sweeteners and obesity


HISTORIA MEDYCYNY – HISTORY OF MEDICINE

163-167
A. Kierzek, J. Kuciel-Lewandowska, A. Pozowski, M. Paprocka-Borowicz
Z przeszłości Druskienik (część I)
The past of Druskininkai (part I)


168-170
A. Kierzek, J. Kuciel-Lewandowska, A. Pozowski, M. Paprocka-Borowicz
Z przeszłoœci Druskienik (część II)
The past of Druskininkai (part II)