SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

171-175
W. Jurczak, D. Krochmalczyk, A. Giza, M. Sobociński, A.B. Skotnicki
Eskalowany BEACOPP jako alternatywa dla ABVD w chorobie Hodgkina o wysokim ryzyku
Escalated BEACOPP as an alternative in high risk Hodgkin Lymphoma


176-180
W. Lipczyński
Metoda połączenia obrazów HMRS i TRUS - poprawa skuteczności przezodbytniczej biopsji rdzeniowej stercza
Method of the connection HMRS and TRUS images - improvement of effectiveness transrectal core biopsy of the prostate


181-183
W. Lipczyński, B. Glazar, M. B¹k, Z.F. Dobrowolski, J. Kusionowicz
Strategia postępowania w zapobieganiu zwężeniom zespolenia moczowodowo-jelitowego u chorych z niskociśnieniowym pęcherzem jelitowym
Strategy in preventing of uretero-intestinal anastomosis strictures in patients with low-pressure intestinal neobladder


184-193
K. Zając, M. Zając, P. Krawczyk, R. Jach, A. Jastrzębska
Dlaczego skale oceny ciężko chorych pacjentów nie są powszechnie stosowane?
Why the severity-of-illness scoring systems applied in severely ill patients are not in common use?


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

194-196
A. Stelmach-Gołdyś, B. Czarkowska-Pączek
Gammapatia monoklonalna o nieustalonym znaczeniu - potencjalny czynnik ryzyka rozwoju szpiczaka mnogiego
Monoclonal gammopathy of undetermined significance - potential risk factor of meloma multiple


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

197-200
W. Kibil, R. Pach, M. Szura, A. Matyja
Adherent umbilical hernia containing Meckel's diverticulum resected due to intraoperative injury
Uszkodzenie uchyłka Meckela podczas operacji przepukliny pępkowej


201-204
J. Lorkowski, M. Mrzygłód, W. Hładki
Zjawiska remodelingu i dostosowania topologii w koœci piętowej z torbielą samotną - opis przypadku
Phenomenon of remodeling and adjustment the topology of the calcaneus with a solitary cyst - case report


HISTORIA MEDYCYNY – HISTORY OF MEDICINE

205-207
A. Kierzek, J. Kuciel-Lewandowska, A. Pozowski, M. Paprocka-Borowicz
Anicety Renier (1804-1877) i jego znaczenie dla rozwoju Druskienik
Anicety Renier (1804-1877) and his significance for development of Druskienkai


208-211
A. Kierzek, J. Kuciel-Lewandowska, A. Pozowski, M. Paprocka-Borowicz
Jan Pilecki (1821-1878) i jego druskienickie osiągnięcia
Jan Pilecki (1821-1878) and his druskieninkai achievements


VARIA

212-216
E. Kucharska
Hospicjum jako instytucja wspierająca człowieka
Hospice - an institution of support to the patientn