SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

117-121
M. Sadowski, W. Gutkowski, G. Raczyński, M. Gierlotka, L. Poloński
Mortality in cardiogenic shock complicating acute myocardial infarction due to left main coronary artery disease: does gender matter?
Śmiertelność we wstrząsie kardiogennym wikłającym ostry zawał serca w przebiegu choroby pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej: czy płeć ma znaczenie?


122-128
B. Tobiasz-Adamczyk, A. Gałaś, K. Zawisza
Demograficzno-społeczne różnice w występowaniu chorób układu krążenia u kobiet i mężczyzn w Polsce – wyniki badania Courage in Europe
Socio-demographic differences in the prevalence of cardiovascular diseases among women and men in Poland – results from the Courage in Europe Project


129-134
L. Woźnicka-Leśkiewicz, A. Posadzy-Małaczyńska
Płeć a subkliniczne naczyniowe powikłania narządowe u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i/lub nadciśnieniem tętniczym
Gender and subclinical vascular organ damage in patients with coronary artery disease and/or hypertension


135-138
M. Sadowski, A. Janion-Sadowska, M. Gierlotka, L. Poloński
Strategia leczenia a śmiertelność kobiet i mężczyzn z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST
Therapeutic approach and mortality in men and women with ST-segment elevation myocardial infarction


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

139-141
E.K. Biernacka
Genetycznie uwarunkowane zaburzenia rytmu serca a płeć
Genetic arrhythmias and gender


142-146
M. Janion, A. Janion-Sadowska
Nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu – skala problemu u kobiet
Ventricular and supraventricular arrhythmias in women


147-149
A. Tomaszuk-Kazberuk
Trudności diagnostyczne u kobiet z zaburzeniami rytmu serca
Difficulties in diagnostics in rhythm disturbances in women


150-154
E. Nowalany-Kozielska
Badania obrazowe w zaburzeniach rytmu serca
Imaging studies in arrhythmias


155-159
M. Klocek, A. Skrzek, D. Czarnecka
Farmakoterapia zaburzeń rytmu serca u kobiet - co wiemy, czy mamy wybór?
Pharmacotherapy of cardiac arrhythmias in women - what do we know, do we have a choice?


160-163
M. Trusz-Gluza
Ablacja – kiedy możliwa, czy skuteczna? Kiedy kardiowerter-defibrylator serca?
Catheter ablation – when possible, whether effective? When implantable cardioverter defibrillator?


164-168
A. Undas
Zwiększone ryzyko zakrzepowo-zatorowe w migotaniu przedsionków i profilaktyka udaru mózgu u kobiet
Increased thromboembolic risk in atrial fibrillation and stroke prevention in women


169-171
M. Peregud-Pogorzelska, Z. Kornacewicz-Jach
Choroba węzła zatokowego, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo- komorowego u kobiet-częstość występowania, postępowanie
Sick sinus syndrome and conduction disorders in women - frequency, treatment


172-176
A. Polewczyk, A. Kutarski
Powikłania elektroterapii - skala problemu u kobiet
Electrotherapy complications in women


177-181
Z. Kornacewicz-Jach, M. Peregud-Pogorzelska
Zaburzenia rytmu serca u kobiet w ciąży. Przegląd praktyczny
Maternal arrhythmias during pregnancy. Practical review