SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

183-188
W. Kosiba, M.B. Kaziuk, J. Drzał-Grabiec, S. Snela
Study of the influence of lipids on the balance parameters in patients with well and poorly controlled arterial hypertension
Badanie wpływu lipidów na parametry równowagi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym dobrze i źle kontrolowanym


189-192
D. Owczarek, D. Cibor, K. Sałapa, A. Jurczyszyn, T. Mach
Homocysteine in patients with inflammatory bowel diseases
Homocysteina w chorobach zapalnych jelit


193-198
A. Wiśniewski, B. Książkiewicz
Napady padaczkowe- objaw albo następstwo udaru mózgu
Seizures- symptom or cause of stroke


199-203
A. Chrzanowska, B. Batko, I. Hajdyła-Banaś, T. Banaś, M. Krężelok, A. Ludwin
Przestrzeganie wskazań lekarskich dotyczących przyjmowania leków modyfikujących przebieg choroby u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów
Adherence to disease-modifying antirheumatic drugs in patients with rheumatoid arthritis


204-209
A. Piątek-Guziewicz, M. Przybylska-Feluś, W. Dynowski, M. Zwolińska-Wcisło, J. Lickiewicz, T. Mach
Zmiany endoskopowe i histopatologiczne górnego odcinka przewodu pokarmowego u chorych z dyspepsją organiczną i czynnościową
Endoscopic and histopathological findings of the upper gastrointestinal tract in patients with functional and organic dyspepsia


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

210-214
J. Sobota, M. Püsküllüoğlu, A.L. Zygulska
Oncological emergencies: Tumor lysis syndrome
Stany nagłe w onkologii: Zespół rozpadu guza


215-220
T. Gabryelewicz
Farmakologiczne leczenie zaburzeń zachowania u osób z otępieniem
Pharmacological treatment of behavioral symptoms in dementia patients


221-230
A. Jurczyszyn, B. Małkowski, J. Czepiel, A.B. Skotnicki
Znaczenie technik obrazowych w nowoczesnym leczeniu szpiczaka plazmocytowego
The importance of imaging techniques in the modern treatment of multiple myeloma


PRACE KAZUISTYCZNE - CASE REPORTS

231-232
Ł. Janeczko, R. Chrzanowski, G. Zieliński, G. Jarosławski
Torbiel galaretowata nerwu strzałkowego – opis dwóch przypadków
Intraneural ganglion of the peroneal nerve – two case reports


233-236
J. Czyżowski, K.A. Tomaszewski, A. Urbanik, I.M. Tomaszewska, J.A. Walocha
Naczyniak jamisty ściany klatki piersiowej - opis przypadku
Cavernous haemangioma of the chest wall – case report


VARIA

237-239
W. Sułowicz, I. Gościński, A. Wiernikowski
Działalność wydawnicza Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego
Editional activity of the Polish Physicians Society


240-244
I. Gościński, A. Wiernikowski, J. Zawiliński
Towarzystwo Lekarskie Krakowskie a Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – przeszłość i teraźniejszość
The Cracow Physicians Society and the Medical Faculty of Jagiellonian University – the past and the present


245-247
I. Gościński, M. Moskała, K. Stachura, J. Zawiliński
Zarys historii Kliniki Neurologiczno-Psychiatrycznej w 100 rocznicę powstania
History of Jagiellonian University Clinic for Nervous and Mental Diseases in 100 unniversary


248
B. Kuzaka, P. Kuzaka
Zbigniew Lewicki Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Nota biograficzna
Zbigniew Lewicki. Member of the Founding Committee of the Polish Urological Society. Biographical note