SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

1-5
P. Liszniański, J. Pudło, M. Lelakowska-Pieła, J. Nowak, J. Lelakowski
Analiza wpływu leczenia metodą ablacji RF na poziom jakości życia u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca
Analysis of RF ablation treatment on quality of life in patients with cardiac arrhythmias


6-10
A. Krztoń-Królewiecka, DŁ. Jarczewska, A. Windak
Medycyna rodzinna jako specjalizacja lekarska i dyscyplina akademicka w ocenie studentów medycyny
Family medicine as a medical specialty and an academic discipline in the medical students’ assessment


11-15
MB. Sobocińska, J. Loba
Współistnienie zaburzeń metabolizmu glukozy z niewydolnością oddechową u pacjentów hospitalizowanych z powodu zakażeń dolnych dróg oddechowych
Assessment of chronic glucose metabolism disorders coexisting with respiratory failure in non-critical ill patients hospitalized with lower respiratory tract infections


16-19
A. Gądek, H. Liszka
Wyprzedzające znieczulenie miejscowe w operacjach palucha koślawego w trybie ambulatoryjnym
Preemptive local anesthetic infiltration in hallux valgus one-day surgery


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

20-24
A. Gryglas, R. Dudkowiak, R. Śmigiel
Tężyczka jako częsta przyczyna konsultacji na ostrym dyżurze – etiologia, objawy chorobowe i leczenie
Tetany as a frequent cause of an emergency consultations – etiology, symptoms and cure


25-30
J. Fryc, AT. Midro, B. Panasiuk, S. Sierakowski
Twardzina układowa. Część 2. Czynniki epigenetyczne w patogenezie objawów klinicznych
Systemic sclerosis. Part 2. Epigenetic factors in the pathogenesis of clinical manifestations


31-34
T. Zyss, W. Rachel, W. Datka, RT. Hese, P. Gorczyca, K. Szwajca, W. Piekoszewski, A. Zięba
Obecne miejsce terapii elektrowstrząsowej. Część 2. Aspekt kliniczny
Contemporary place of the electroconvulsive therapy. Part 2. Clinical aspect


35-37
J. Łoboda, A. Dudzik, M. Chomyszyn-Gajewska
Zespół Stevensa-Johnsona oraz zespół toksycznej nekrolizy naskórka – na podstawie piśmiennictwa
Stevens-Johnson Syndrom and Toxic Epidermal Necrolysis – based on literature


38-41
K. Kordus, R. Śpiewak
Lekarz wobec ordynacji „off-label”
Physician versus ‘off-label’ ordinance


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

42-44
E. Matuszkiewicz, M. Łukasik-Głębocka, K. Sommerfeld, A. Teżyk, B. Zielińska-Psuja, C. Żaba
Napoje energetyzujące jako przyczyna drgawek – realne czy potencjalne zagrożenie? Opis przypadku
Energy drinks as a cause of seizures - real or possible danger? Case report


HISTORIA MEDYCYNY - HISTORY OF MEDICINE

45-48
J. Widacki
Profesor Iwan Tarchanow
Professor Ivan Tarchanoff