SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

161-164
A. Janion-Sadowska, M. Sadowski, J. Kurzawski, M. Gierlotka, L. Poloński
Zawał serca bez uniesienia odcinka ST u kobiet i mężczyzn z cukrzycą
Non ST-segment elevation myocardial infarction in men and women with diabetes mellitus


165-167
M. Sadowski, W. Gutkowski, J. Kurzawski, M. Gierlotka, L. Poloński
Zawał serca spowodowany chorobą pnia lewej tętnicy wieńcowej u kobiet i mężczyzn – czy towarzysząca wielonaczyniowa choroba wieńcowa ma znaczenie?
Myocardial infarction due to the left main coronary artery disease in men and women – does accompanying multivessel disease matter?


168-173
A. Skrzypek, J. Nessler
Prognostyczna wartość parametrów próby spiroergometrycznej u chorych z bezobjawowym upośledzeniem funkcji serca o etiologii niedokrwiennej w czasie dwuletniej obserwacji
The prognostic value of cardio-pulmonary exercise test parameters in patients with asymptomatic ischemic heart dysfunction during 2-years observation


174-177
R. Tomczyk, K. Paluch, A. Gałuszka-Bednarczyk, T. Milewicz, J. Janeczko, M. Klocek
Zmiany ciśnienia tętniczego i częstości serca pod wpływem wzrostu stężenia estradiolu w surowicy u pacjentek poddanych kontrolowanej stymulacji jajeczkowania
Changes in blood pressure and heart rate by an increase in serum estradiol in women undergoing controlled ovarian hyperstimulation


178-183
P. Derejko, M. Banach, A. Hasiec, J. Antczak, R. Rola, R. Sierpiński, J. Miśko, A. Wójcik, R. Kępski, Ł. Szumowski
Zaburzenia kardiologiczne u pacjentów z dystrofią miotoniczną – doniesienie wstępne
Cardiac abnormalities in patients with myotonic dystrophy – preliminary results


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

184-188
M. Janion, A. Janion-Sadowska
Zawał serca u kobiet w ciąży
Acute myocardial infarction associated with pregnancy


189-192
L. Greszata, J. Stępińska
Umiarkowana lub ciężka nabyta wada serca – co decyduje o postępowaniu, doświadczenie? intuicja? wytyczne?
Moderate or severe aquired valvular heart disease in pregnancy - what does determine the management? Experience, intuition or guidelines?


193-195
M. Peregud-Pogorzelska, Z. Kornacewicz-Jach
Nadciśnienie płucne w ciąży
Pregnant woman with pulmonary hypertension


196-199
P. Hoffman
Wada serca wrodzona – czy postępowanie zawsze jednoznaczne?
Congenital heart disease – is the procedure always unequivocal?


200-204
M. Klocek, D. Czarnecka
Nadciśnienie tętnicze w ciąży – jak leczyć skutecznie?
Hypertension during pregnancy – how to manage effectively?


205-208
A. Kutarski, A. Polewczyk
Choroba węzła zatokowego i zaburzenia przewodzenia przedsionkowo komorowego u kobiet w ciąży. Czy i kiedy zabezpieczać czasową lub stałą stymulacją?
Sinus node disease and atrio-ventricular disorders in pregnant women. When temporary or permanent pacing is necessary?


209-213
B. Małecka, A. Wysokiński
Przewlekła stymulacja serca u kobiet – blaski i cienie
Permanent cardiac pacing in women – light and shadow


214-216
E. Nowalany-Kozielska
Kardiomiopatie a ciąża - jak często, kiedy podjąć decyzję o rozwiązaniu?
Cardiomyopathies and pregnancy - how often, when to decide to terminate?


217-222
A. Undas
Leczenie przeciwkrzepliwe u kobiet w ciąży, w czasie porodu i połogu – bezpieczeństwo i skuteczność
Anticoagulant treatment in women during pregnancy, at childbirth and during puerperium – safety and effectiveness


223-226
A. Polewczyk, M. Sadowski
Zatorowość płucna u kobiet w ciąży
Pulmonary embolism in pregnancy


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

227-230
M. Sadowski, A. Polewczyk, M. Kołodziej, J. Kurzawski
Czy przyjmowanie doustnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych ma związek z zatorowością płucną?
Coincidence of oral contraceptives and pulmonary embolism?