SPIS TREŚCI
LAUDACJA

231-232
M. Moskała
Prof. dr hab. Igor Gościński w 85 rocznicę urodzin z perspektywy Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii CM UJ233-237
A. Wiernikowski
Prezes Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego Prof. dr hab. n. med. Igor Gościński - Jubileusz 85-lecia urodzin
The chairman of the Cracow Medical Society Prof. Igor Gościński MD,PhD – Jubilee of the 85th birthday


238
E. Wisłocka
Profesor Igor Gościński w Juventus Christiana
Professor Igor Gościński at Juventus Christiana


PODZIĘKOWANIE

239
J. Glazur
Podziękowanie dla Profesora Igora Gośćińskiego
Thanks for Professor Igor Gościński


PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

240-242
M. Kiałka, A. Ociepka, T. Milewicz, M. Krzyczkowska-Sendrakowska, K. Gosztyła, E. Stochmal, M. Lurzyńska, M. Bałajewicz-Nowak
Evening not morning plasma cortisol level is higher in women with polycystic ovary syndrome
Popołudniowy poziom kortyzolu w odróżnieniu od porannego jest wyższy u kobiet z zespołem policystycznych jajników


243-245
M. Mituś-Kenig, M. Łoboda, A. Marcinkowska-Mituś, M. Durka-Zając, E. Pawłowska
Orthodontic treatment in oncological patients
Leczenie ortodontyczne pacjentów onkologicznych


246-252
A. Furgała, A. Górecka-Mazur, U. Fiszer, W. Pietraszko, P. Thor, M. Moskała, K. Potasz, M. Bukowczan, J. Polak, A. Krygowska-Wajs
Ocena zmienności rytmu serca i ciśnienia tętniczego u osób z chorobą Parkinsona po obustronnej głębokiej stymulacji jądra niskowzgórzowego
Evaluation of heart rate and blood pressure variability in Parkinson’s disease patients after bilateral subthalamic deep brain stimulation


253-256
M. Andres, A. Jaworek, M. Stec-Polak, J. Radzimowska, A. Wojas-Pelc
Infekcje grzybicze skóry i jej przydatków – analiza wyników badań mykologicznych Pracowni Mykologicznej w latach 2010-2014
Superficial mycoses – analysis of mycological examinations from Mycology Laboratory in Krakow in years 2010-2014


257-262
M. Kiałka, M. Czyżewicz, M. Żuk, T. Milewicz, M. Krzyczkowska-Sendrakowska, M. Pietrus
Wpływ wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia i liczby wcześniejszych ciąż na zgłaszalność ciężarnych do badań przesiewowych- badanie ankietowe
The influence of age, place of living, education and number of earlier pregnancies on attendance of pregnant women to screening tests - questionnaire study


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

263-267
M. Sporek, W. Kolber, M. Pędziwiatr, M. Kuźniewski, J. Walocha, B. Kuśnierz-Cabala
Przewidywanie ciężkiego przebiegu ostrego zapalenia trzustki – wybrane skale i markery laboratoryjne użyteczne we wczesnej fazie rozwoju choroby
Prediction of severe acute pancreatitis – selected prognostic scales and laboratory markers useful in the early stage of the disease


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

268-270
H. Huras, M. Zembala-Szczerba, K. Rytlewski, P. Krawczyk, B. Tomasz, R. Jach
Ciąża u pacjentek z kardiomyopatią – opis przypadków
Pregnancy in patients with cardiomyopathy – cases presentation


271-275
T. Pizoń, M. Rajzer, W. Wojciechowska, M. Jastrzębski, A. Olszanecka, M. Rojek, A. Jurczyszyn, D. Czarnecka
Kardiomiopatia przerostowa ze śródkomorowym zawężaniem lewej komory (MVO) - opis przypadku
Hypertrophic cardiomyopathy with midventricular obstruction of the left ventricle (MVO)- case report


RECENZJE

276
H. Gaertner
Prof. dr hab. Janina Sokołowska-Pituch
Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ Kraków 2014, s. 40


276
H. Gaertner
Prof. dr hab. Marek Sych
Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ, Kraków 2015, s. 28