SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

335-342
W. Wrażeń, EB. Golec, KA. Tomaszewski, P. Golec, M. de Lubicz Jaworowski, Z. Dudkiewicz
„Pros and cons” of total hip arthroplasty with metaphyseal Proxima endoprosthesis
„Blaski i cienie” alloplastyki całkowitej stawu biodrowego endoprotezą przynasadową typu Proxima


343-348
D. Ochrem, I. Kaim, R. Majewska, A. Jaworowski, A. Sowa, W. Jędrychowski
Wpływ stosowania leków zapobiegających porodowi przedwczesnemu w III trymestrze ciąży na wyniki położnicze oraz neonatologiczne
The influence of tocolytic drugs usage in the third trimester of pregnancy on obstetric and neonatal outcomes


349-353
D. Drożdż, P. Kwinta, K. Sztefko, K. Zachwieja, M. Miklaszewska, T. Drożdż, M. Łątka, JA.Pietrzyk
Czy na początku XXI wieku skutecznie leczymy niedokrwistość i zaburzenia wapniowo-fosforanowe u dzieci z przewlekłą chorobą nerek?
Do we successfully treat anemia and calcium-phosphate disorders in children with chronic kidney disease at the beginning of the twenty-first century?


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

354-357
TK. Śledziewski, K. Glińska
Proinflammatory cytokines in periodontal diseases and certain systemic disorders
Cytokiny prozapalne w chorobach przyzębia a wybrane zaburzenia ogólnoustrojowe


358-365
W. Krzemień, J. Wojcieszak, JB. Zawilska
Siatkówczak: podłoże genetyczne, nowoczesne metody diagnostyczne oraz terapeutyczne
Retinoblastoma: genetic background, modern diagnostic methods and therapies


366-370
M. Błaszczyk, M. Boczarska-Jedynak, M. Rudzińska
Odmienność kliniczna młodzieńczej postaci choroby Huntingtona
Clinical variability of Juvenile Huntington’s Disease phenotype


371-375
T. Zyss, W. Rachel, W. Datka, D. Dudek, A. Zięba, P. Gorczyca, RT. Hese, K. Szwajca, W. Piekoszewski
Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna w terapii psychiatrycznej
Transcranial magnetic stimulation in psychiatric therapy


376-382
M. Radoń-Pokracka, H. Huras, R. Jach
Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania płodu – diagnostyka i postępowanie
Intrauterine growth restriction - diagnosis and treatment


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

383-386
A. Buda-Nowak, M. Swiader, M. Püsküllüoglu, G. Dyduch, M. Krupiński, K. Krzemieniecki
Adenoid cystic carcinoma of the external auditory canal with metastases to lymph nodes and lungs – problematic diagnosis and treatment based on a case report
Rak gruczołowato-torbielowaty kanału słuchowego zewnętrznego z metastazą do węzłów chłonnych oraz płuc – problematyczna diagnoza i leczenie na podstawie opisu przypadku


387-390
S. Mrozińska, M. Kiałka, K. Doroszewska, T. Milewicz, R. Jach
Hiperandrogenemia pochodzenia jajnikowego u kobiety po menopauzie z towarzyszącym gruczolakiem nadnercza – opis przypadku
The ovarian origin of hiperandrogenism in the postmenopausal woman with the adrenal adenoma – a case report


391-393
A. Mocarska, E. Starosławska, K. Czarnocki, H. Kubiatowska, I. Żelazowska-Cieślińska, T. Kubiatowski, F. Burdan
Przerzuty raka gruczołu krokowego do opon mózgowych - opis przypadku
Dural metastatic infiltration in prostate cancer – case report


394-396
K. Szpejankowski, P. Guzik, P. Chechliński, R. Jach, B. Ostrowski
Pseudotorbiel sznura pępowinowego - opis przypadku
Pseudocyst of the umbilical cord - case report


397-400
M. Miller, M. Banach
Neuralgia amiotroficzna – opis przypadku
Neuralgic amyotrophy - case report


401-403
S. Duda, B. Jasiewicz, T. Potaczek, M. Tęsiorowski
Odległe następstwa resekcji 1/3 nasady bliższej kości piszczelowej prawej u dziecka - opis przypadku
Long-term consequences of resection of 1/3 proximal epiphysis of child’s right tibia – a case study


VARIA

404-406
B. Kuzaka, P. Kuzaka
Stefan Czubalski. Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Nota biograficzna.
Stefan Czubalski. Member of the Founding Committee of the Polish Urological Society. Biographical note


RECENZJE

407
H. Gaertner
Relacja lekarz-pacjent. Zrozumienie i współpraca
Elsevier, Urban i Partner Wrocław 2013, s.182, ISBN 978-83-7609-866-1


408
H. Gaertner
AB. Skotnicki: Szpital Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie 1866-1941
Stradomskie Centrum Dialogu Kraków 2013, s. 104, ilustr., ISBN 978-83-7864-496-5