SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

201-206
M. Zasada, M. Klimek, W. Durlak, M. Kotula, T. Tomasik, P. Kwinta
Prevalence of respiratory tract infections, allergies and assessment of humoral immunity within the Malopolska region’s cohort of 11-year old children born with extremely low birth weight in comparison with to their term born peers
Oszacowanie występowania infekcji dróg oddechowych i alergii oraz ocena odporności humoralnej w małopolskiej kohorcie 11-latków urodzonych z ekstremalnie małą masą urodzeniową i w grupie ich równolatków urodzonych w fizjologicznym terminie porodu


207-209
S. Mrozińska, T. Milewicz, M. Kiałka, K. Gosztyła, M. Lurzyńska, M. Kabzińska-Turek
There is no difference in the plasma cortisol level between women with body mass index (BMI) greater than or equal 25 kg/m² and polycystic ovary syndrome and the control group without polycystic ovary syndrome and BMI 25 kg/m²
Poziom kortyzolu we krwi nie różni się pomiędzy kobietami ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) większym lub równym 25 kg/m² i zespołem policystycznych jajników oraz kobietami z BMI większym lub równym 25 kg/m² bez zespołu policystycznych jajników


210-215
M. Lech, B. Kościelniak, A. Bryk, A. Undas
Czynniki determinujące wysoką aktywność czynnika VIII u pacjentów po przebytej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej
Determinants of the elevated factor VIII activity in patients following venous thromboembolism


216-220
A. Franczyk, A. Sadurska, K. Stolarz-Skrzypek, D. Czarnecka
Zaopatrzenie organizmu w witaminę D u chorych z nadciśnieniem tętniczym
Vitamin D supply in adults with hypertension


221-223
K. Miśkowiec, A. Gądek, A. Jurecka, J. Sówka, J. Ślusarski, H. Liszka, J. Wordliczek
Skuteczność działania i bezpieczeństwo preparatu Suplasyn 1-Shot w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych
Effectiveness and safety of intra-articular use of hyaluronic acid (Suplasyn 1-Shot) in the treatment of knee osteoarthritis


224-228
D. Studzińska, B. Gryglewska, M. Wojnarowska, J. Paleń, B. Rudel, T. Grodzicki
Kontrola czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u starszych pacjentów z chorobą tętnic obwodowych
Cardio-vascular risk factors control in elderly patients with peripheral artery disease


229-232
J. Zawierucha, J. Małyszko, J. Małyszko, T. Rydzyńska, T. Prystacki, W. Marcinkowski
Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u chorych hemodializowanych – parykalcytol razem z cynakalcetem czy osobno?
Treatment of secondary hyperparathyroidoism in hemodialysed patients – paricalcitol with or without cinacalcet


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

233-237
J. Roleder, M. Wilczyńska-Borawska, C. Nowosielski, J. Małyszko
Interdisciplinary nature of oral diseases – clinical implications
Interdyscyplinarny charakter chorób jamy ustnej – implikacje kliniczne


238-240
A. Matyszkiewicz, R. Jach, A. Rajtar-Ciosek, T. Basta
Antykoncepcja hormonalna w wybranych chorobach autoimmunologicznych
Hormonal contraception in autoimmune diseases


241-244
D. Pytka, B. Czarkowska-Pączek
Zakażenie CMV u osób w wieku podeszłym
CMV infection in elderly


245-249
M. Leśniak, M. Juda, Ł. Dyczek, M. Czarnobilska, M. Leśniak, E. Czarnobilska
Diagnostyka alergii pokarmowej
Diagnosis of food allergy


250-261
R. Krysiak, K. Kowalcze, B. Okopień
Rzadsze przyczyny nadczynności tarczycy
Rarer causes of thyrotoxicosis


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

262-265
K. Łazarz-Bartyzel, K. Gawron, D. Darczuk, M. Chomyszyn-Gajewska
Jednostronny idiopatyczny przerost dziąseł - opis przypadku
Unilateral idiopathic gingival fibromatosis - a case report


VARIA

266-268
B. Wasiewicz
Prace Odona Bujwida (1857-1942) nad szczepionką przeciwko wściekliźnie - rys historyczny
Research of Odo Bujwid (1857-1942) concerning the vaccine against rabies - historical characterisation


269
H. Gaertner
Zdzisław Gajda - Przewodnik po Krakowie dla medyków czyli Kraków medyczny w aspekcie historycznym
Księgarnia Akademicka Kraków 2015, s. 443, ilustr., ISBN 978-83-7638-480-1


269
H. Gaertner
Iwona Dymarczyk - Aptekarz i majoliki. O Mateuszu B. Grabowskim i jego krakowskiej kolekcji ceramiki aptecznej
Wydawnictwo Kontekst. Kraków-Poznań 2015, s. 255, ilustr. ISBN 978-83-62564-67-5