SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

353-358
M. Wełnicki, D. Śliż, KJ. Filipiak, J. Szeligowska, M. Naruszewicz, J. Siebert, A. Mamcarz
Różnice w skuteczności leczenia dyslipidemii u kobiet z rozpoznaną otyłością w porównaniu z kobietami nieotyłymi. Badanie 3ST-POL
Difference in efficacy of dyslipidaemia treatment in obese and not obese women. Analysis of date from 3ST-POL study


359-363
P. Stachowiak, M. Milchert-Leszczyńska, M. Falco, M. Polakowska, A. Wojtarowicz, R. Kaliszczak, K. Safranow, Z. Kornacewicz-Jach
Rola markerów biochemicznych ze szczególnym uwzględnieniem troponiny, CK-MB i NT-proBNP jako wczesnych markerów kardiotoksyczności u pacjentek po chemioterapii raka piersi
The role of biochemical markers with special regard to troponin, CK-MB, NT-proBNP as early biomarkers of cardiotoxicity among women after chemotherapy due to breast cancer


364-367
M. Michalak, M. Peregud-Pogorzelska, A. Kazimierczak, Z. Kornacewicz-Jach
Ocena EKG i parametrów holterowskich u pacjentów z twardziną układową
Assessment of ECG and holter parameters among patients with systemic sclerosis


368-372
A. Skrzek, K. Stolarz-Skrzypek, M. Klocek, D. Czarnecka
Suplementacja preparatów magnezu u mężczyzn i kobiet z nadciśnieniem tętniczym
Magnesium supplementation in patients with hypertension


373-377
A. Janion-Sadowska, M. Sadowski, M. Kołodziej, J. Kurzawski, Ł. Zandecki, Ł. Piątek,
Czynniki ryzyka i leczenie pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST powikłanym wstrząsem kardiogennym
Risk factors and treatment of patients with ST-segment elevation myocardial infarction with cardiogenic shock


378-381
Ł. Piątek, A. Polewczyk, J. Kurzawski, M. Zachura, M. Kaczmarczyk, M. Janion
Analiza częstości oraz przyczyn powtórnych interwencji chirurgicznych u pacjentów z wczesnymi powikłaniami elektroterapii – doświadczenia 1 ośrodka z okresu 2012-2015
Analysis of the incidence and causes of repeated surgical interventions in patients with early complications electrotherapy - 1 center experience from the period 2012-2015


382-387
J. Wróblewska, M. Klocek, D. Czarnecka
Ocena spożycia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych wśród młodych kobiet i mężczyzn chorujących na nadciśnienie tętnicze
Consumption of polyunsaturated fatty acids by young hypertensive adults


388-391
A. Nasiłowska-Barud
Zmiany stanu psychicznego u kobiet z niewydolnością serca
Changes in mental condition of women with heart failure


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

392-394
B. Gryglewska
Dlaczego kobiety żyją dłużej niż mężczyźni? Przegląd czynników biologicznych i pozabiologicznych
Why women live longer than men? Review of biological and non-biological factors


395-398
A. Wsół, A. Mamcarz
Miejsce leczenia metabolicznego stabilnej choroby wieńcowej – teraźniejszość i perspektywy
Metabolic treatment of stable coronary artery disease – the present and perspectives


399-401
Z. Kornacewicz-Jach
Choroba wieńcowa u kobiet – jak zapobiec rozwojowi niewydolności serca po zawale?
Coronary artery disease in women – how to prevent heart failure after myocardial infarctio


402-406
S. Chomik, P. Hoffman
Niewydolność serca u kobiet w podeszłym wieku. Jak leczyć?
Heart failure in elderly women. How to treat?


407-412
A. Janion-Sadowska, M. Janion
Niewydolność serca z obniżoną frakcją wyrzutową - współczesna farmakoterapia - czy jest możliwa poprawa rokowania?
Modern pharmacotherapy in heart failure with reduced ejection fraction: is further improvement in prognosis possible?


413-418
J. Jaroch, K. Łoboz-Grudzień
Nowe paradygmaty w patofizjologii niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową
Novel paradigms for heart failure with preserved ejection fraction


419-423
A. Olszanecka, D. Czarnecka
Czy lecząc nadciśnienie tętnicze u kobiet unikniemy niewydolności serca?
Can we prevent heart failure in women with antihypertensive treatment?


424-429
K. Bury, J. Nessler
Miejsce diuretyków w leczeniu niewydolności serca w świetle aktualnych wytycznych
Position of diuretics in the treatment of heart failure in light of current guidelines


430-434
A. Undas
Problemy przewlekłej antykoagulacji u kobiet – czy współistnienie niewydolności serca ma znaczenie?
Challenges of long-term anticoagulation in women: is heart failure relevant?


435-438
M. Klocek, D. Czarnecka
Jakość życia kobiet z przewlekłą niewydolnością serca
Health-related quality of life in women with chronic heart failure


439-443
B. Małecka
Wszczepianie CRT/ICD u kobiet – czy mamy dobre dane dla kobiet z niewydolnością serca?
Implantation of CRT/ICD in women with heart failure – do we have sufficient evidence?