SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

565-569
A. Obtułowicz, M. Pirowska, M. Pastuszczak, A. Wojas-Pelc
Coagulation/fibrynolysis and inflammation markers in patients with chronic spontaneous urticaria (CSU)
Wskaźniki krzepnięcia/fibrynolizy i stanu zapalnego u pacjentów z przewlekłą samoistną pokrzywką (CSU)


570-574
W. Dyga, A. Bogdali, K. Obtułowicz, T. Mikołajczyk, E. Czarnobilska
Cytometryczna analiza subpopulacji limfocytów T i ekspresji receptora B2 bradykininy u chorych z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym w remisji i podczas ataku obrzęku
Flowcytometry in assessment of T lymphocyte subsets and expression of B2 bradykinin receptor in patients with hereditary angioedema during the remission and in the attack of angioedema


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

575-580
E. Czarnobilska, M. Bulanda, M. Leśniak, M. Czarnobilska, M. Mazur, D. Myszkowska
Wpływ zanieczyszczenia powietrza na wzrost występowania chorób alergicznych
Influence of air pollution on the increase of allergic diseases


581-585
M. Strach, J. Sulicka-Grodzicka
Pokrzywka w chorobach autozapalnych i o podłożu autoimmunologicznym
Urticaria associated with autoinflammatory syndromes and autoimmune disorders


586-589
M. Majewska-Szczepanik, M. Stobiecki, A. Strzępa, P. Kowalczyk, D. Biała, K. Marcińska, D. Woźniak, M. Szczepanik
Rola mikrobiota w wyprysku atopowym i kontaktowym
The role of microbiota in atopic and contact dermatitis


590-594
K. Obtułowicz
Obrzęk naczynioruchowy bez pokrzywki
Angioedema without wheals


595-601
D. Myszkowska, M. Ziemianin, E. Czarnobilska
Wpływ czynników środowiskowych na modyfikacje ekspozycji na alergeny pyłkowe
The influence of environmental factors on the pollen allergen exposure


602-606
E. Przybylik-Mazurek, A. Hubalewska-Dydejczyk
Choroby autoimmunologiczne tarczycy a pokrzywka
Autoimmune thyroid diseases and urticaria


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

607-610
K. Dądela, A. Siwiec, J. Jarczewski, M. Kostański, J. Sulicka-Grodzicka, M. Strach
Fever of unknown origin: a current problem in clinical practice – case report
Gorączka o nieznanej przyczynie: aktualny problem w praktyce klinicznej – opis przypadku


611-615
M. Stobiecki, K. Obtułowicz, E. Czarnobilska
Profilaktyka długoterminowa napadów we wrodzonym obrzęku naczynioruchowym z niedoboru C1 inhibitora u osób dorosłych. Kiedy powinniśmy rozważać włączenie leczenia profilaktycznego - prezentacja przypadków
Long-term prophylaxis to prevent attacks in hereditary angioedema C1 inhibitor deficiency adults. When should we consider the prophylactic treatment - case presentations


616-620
E. Czarnobilska, M. Bulanda, I. Podgajny, M. Czarnobilska, M. Klimaszewska-Rembiasz
Wrodzony obrzęk naczynioruchowy u dzieci
Hereditary angioedema in children