SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

53-56
Donat Domaradzki, Piotr J Stryjewski, Jacek Lelakowski, Agnieszka Kuczaj, Małgorzata Konieczyńska, Joanna Pudło, Katarzyna Cubera, Ewa Nowalany-Kozielska
Patients with diabetes mellitus have better lipid profile results compared to the controls - a retrospective study on a group of patients hospitalized due to pulmonary embolism
Pacjenci chorzy na cukrzycę mają lepsze wyniki lipidogramu w porównaniu do zdrowej grupy. Badanie retrospektywne na grupie pacjentów hospitalizowanych z powodu zatorowości płucnej


57-61
Katarzyna Szczeklik, Jolanta Pytko-Polończyk, Dorota Cibor, Danuta Owczarek, Tomasz Mach
Oral mucosa lesions in patients with active Crohn’s disease - a prospective study
Zmiany błony śluzowej jamy ustnej u chorych z aktywną chorobą Crohna – badania prospektywne


62-65
Jacek Piątek, Janusz Konstanty-Kalandyk, Anna Kędziora, Bryan HyoChan Song, Karol Wierzbicki, Tomasz Darocha, Dorota Sobczyk, Bogusław Kapelak
Minimally invasive direct coronary artery bypass (MIDCAB) – safety assessment in own material
Małoinwazyjne pomostowanie naczyń wieńcowych (MIDCAB) – ocena bezpieczeństwa w materiale własnym


66-70
Aneta Semków-Pochwatko, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Danuta Czarnecka
Ocena częstości spożycia syropu glukozowo-fruktozowego przez pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
Estimation of the consumption frequency of high glucose corn syrup by patients with hypertension


71-75
Zbigniew Heleniak, Magdalena Cieplińska, Tomasz Szychliński, Dymitr Rychter, Kalina Jagodzińska, Alicja Kłos, Izabella Kuźmiuk-Glembin, Leszek Tylicki,Bolesław Rutkowski, Alicja Dębska-Ślizień
Świadomość zdrowotna i współpraca z pacjentem w procesie terapeutycznym w populacji chorych z przewlekłą chorobą nerek w ośrodku gdańskim
Health awareness and cooperation with the patient in the therapeutic process in a population of patients with chronic kidney disease in the center of Gdansk


76-80
Aneta Kołodziej- Kłęk, Agnieszka Gala- Błądzińska, Krzysztof Okoń, Agnieszka Sadowska, Grzegorz Świder
Nefropatia błoniasta – najczęściej rozpoznawana glomerulopatia u chorych poddanych biopsji nerki w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w latach 2013- 2016
Membranous nephropathy - the most commonly diagnosed glomerulopathy in patients who underwent renal biopsy in the Department of Internal Medicine, Nephrology and Endocrinology St. Queen Jadwiga Clinical District Hospital No. 2 in Rzeszów


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

81-83
Marta Kiałka, Katarzyna Doroszewska, Marek Janeczko, Tomasz Milewicz
Metformin–new potential medicine in pain treatment?
Metformina-potencjalnie nowy lek w terapii bólu?


84-88
Magdalena Krajewska-Włodarczyk
Mikrobiom przewodu pokarmowego w układowych chorobach tkanki łącznej
The gastrointestinal tract microbiom in connective tissue diseases


VARIA

89
Henryk Gaertner
I. Prof. Dr Józef Niweliński
II. Wspomnienia z lat studenckich Stowarzyszenie


90
Henryk Gaertner
Ryszard Chrzanowski (Cranovsky) „Natchnieni”. Bohaterowie – Mistrzowie – Muzycy
Medycyna Praktyczna Kraków 2016, s. 210, ilustr., ISBN 978-3-033-05842-2