SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

91-95
Janusz Konstanty-Kalandyk, Jacek Piątek, Anna Kędziora, Tomasz Miszalski-Jamka, Bogusław Kapelak, Krzysztof Bartuś, Tomasz Darocha, Rafał Drwiła, Jerzy Sadowski
Long-term follow-up after Holmium:YAG laser revascularization combined with autologous bone marrow derived stem cells implantation
Odległe wyniki zastosowania laserowej rewaskularyzacji z użyciem lasera Holium:YAG połączonej z wszczepieniem autologicznych komórek macierzystych szpiku kostnego


96-100
Jarosław Stoliński, Dariusz Plicner, Michał Mędrzyński, Bogusław Kapelak
Zabiegi angioplastyki wieńcowej oraz małoinwazyjnej operacji wymiany zastawki aortalnej u pacjentów z wadą zastawki aortalnej oraz chorobą niedokrwienną serca
Percutaneous coronary intervention and minimally invasive aortic valve replacement for patients with aortic valve disease and coronary artery disease


101-105
Barbara Piech, Marta Kiałka, Anna Baran, Sandra Mrozińska, Marek Janeczko, Ewa Humeniuk, Tomasz Milewicz
Wpływ warunków i stylu życia na poziom lęku kobiet w okresie połogu- badanie ankietowe
The influence of living conditions and lifestyle on the anxiety level in women in the postpartum periodquestionnaire study


106-109
Jarosław Stoliński, Dariusz Plicner, Michał Mędrzyński, Bogusław Kapelak
Wyniki chirurgicznego leczenia przewlekłej tamponady serca
Surgical treatment results of chronic pericardial tamponade


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

110-114
Małgorzata Gomółka, Stanisław Niemczyk
Protein-bound uremic toxins – biological effects and impact on morbidity in patients with chronic kidney disease
Toksyny mocznicowe wiążące się z białkami – efekty biologiczne oraz wpływ na chorobowość u chorych z przewlekłą chorobą nerek


115-124
Robert Krysiak, Karolina Kowalcze, Agnieszka Kędzia, Bogusław Okopień
Tarczyca a starzenie: współczesny stan wiedzy
Thyroid and aging: the present state of art


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

125-128
Jerzy Wiliński, Anna Skwarek, Agnieszka Kasprzyk, Bogdan Wiliński, Tomasz Kameczura, Mikołaj Krzysztof Głowacki
Right-sided aortic arch with aberrant left subclavian artery and hearing loss in patient with abnormal cardiomediastinal contours in routine chest X-ray
Prawostronny łuk aorty i błądząca lewa tętnica podobojczykowa oraz niedosłuch u pacjenta z nieprawidłowym cieniem śródpiersia i zarysem serca w rutynowym RTG klatki piersiowej


129-131
Robert Brodowski, Bartłomiej Startek, Paweł Pakla, Sebastian de Sternberg Stojałowski, Jan Frańczak, Bogumił Lewandowski
Rak Merkla skóry twarzy. Prezentacja przypadków i ogólne zasady postępowania
Merkel cell carcinoma of the facial skin. Cases presentation and general rules of treatment


132-135
Piotr Kuzaka, Bolesław Kuzaka
Pierwsi trzej docenci urologii w Polsce
The first three docents of urology in Poland


VARIA

136
Henryk Gaertner
Katarzyna Siwiec - Święty Ludwik z ulicy Strzeleckiej – 140 lat Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie
Oficyna Wydawnicza ANABASIS Kraków 2016, ilustr., ISBN 978-83-85931-34-8


137
Henryk Gaertner
Monika Urbanik, Andrzej Urbanik) - Radiologia w kręgu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1896-2016)
Drukarnia Indygo Kraków 2016, s. 133, ilustr., ISBN 978-83-63121-13-6