SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

139-143
Iwona Gawron, Magdalena Łoboda, Dorota Babczyk, Inga Ludwin, Paweł Basta, Kazimierz Pityński, Artur Ludwin
Endometrial cancer and hyperplasia rate in women before menopause with abnormal uterine bleeding undergoing endometrial sampling
Częstość raka endometrium i rozrostów endometrium u kobiet przed menopauzą poddanych biopsji endometrium z powodu nieprawidłowego krwawienia macicznego


144-146
Marta Kiałka, Anna Gałuszka-Bednarczyk, Anna Wajda, Patrycja Czekańska, Barbara Zdzierak, Sandra Mrozińska, Marek Janeczko, Tomasz Milewicz
Metformin and changes in serum lipid profile in lean patients with polycystic ovary syndrome
Wpływ metforminy na profil lipidowy pacjentek z zespołem policystycznych jajników i prawidłową należną masą ciała


147-149
Katarzyna Cubera, Piotr J. Stryjewski, Agnieszka Kuczaj, Jadwiga Nessler, Ewa Nowalany-Kozielska, Jolanta Pytko-Polończyk
The impact of gender on the frequency of syncope provoking factors and prodromal signs in patients with vasovagal syncope
Wpływ płci na częstość występowania czynników wywołujących omdlenia oraz objawów prodromalnych u pacjentów z omdleniami wazowagalnymi


150-156
Leszek Miszczyk, Aleksandra Napieralska, Agnieszka Namysł-Kaletka, Grzegorz Woźniak, Małgorzata Stąpór-Fudzińska, Grzegorz Głowacki, Andrzej Tukiendorf
Cybernetyczna mikroradiochirurgia (CyberKnife) chorych na raka gruczołu krokowego. Uaktualnienie wyników leczenia 200 chorych
CyberKnife for prostate cancer patients. Update of 200 patients treatment results


157-162
Jacek Lelakowski, Anna Rydlewska, Maria Lelakowska, Joanna Pudło, Justyna Piekarz, Paweł Matusik
Ocena wybranych czynników wpływających na występowanie adekwatnych interwencji implantowanych kardiowerterówdefibrylatorów z funkcją resynchronizacji w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego w kardiomiopatii rozstrzeniowej i procentu stałej stymulacji dwukomorowej
The assessment of factors influencing occurrence of adequate interventions of cardiac resynchronization therapy with cardioverter-defibrillator implanted in primary prevention of sudden cardiac death in dilative cardiomyopathy and percentage of biventricular pacing


163-167
Jarosław Stoliński, Dariusz Plicner, Michał Mędrzycki, Bogusław Kapelak
Powikłania płucne po małoinwazyjnej operacji wymiany zastawki aortalnej – analiza propensity score matching
Pulmonary complications after minimally invasive aortic valve replacement surgery - a propensity score matching analysis


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

168-173
Agnieszka Zapora-Kurel, Marta Rydzewska, Maciej Edward Małyszko, Adrianna Zajkowska, Natalia Anna Drobek, Jolanta Małyszko
Anemia in diabetic kidney disease - underappreciated but still clinically relevant problem
Niedokrwistość w cukrzycowej chorobie nerek - niedoceniany, ale ciągle aktualny problem kliniczny


174-178
Konrad Dobrzycki, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Sławomir Dobrzycki, Jolanta Małyszko
Witamina D – od dawnego czynnika przeciwkrzywiczego do nowej substancji o działaniu plejotropowym
Vitamin D – from the past antirachitic factor to new pleiotropic substance


179-182
Wojciech Gawrysiak, Katarzyna Skrypnik, Joanna Suliburska, Damian Skrypnik, Paweł Bogdański
Powikłania kardiologiczne w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia rumieniowatego układowego i twardziny układowej
Cardiac complications in rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus and systemic sclerosis


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

183-186
Mateusz Klimek, Grzegorz Cwynar, Igor Bakon, Wojciech Szanecki, Mirosława Mackiewcz, Anna Cygal, Andrzej Witek
Cesarean scar pregnancy - case report and review
Ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim – stadium przypadku i przegląd literatury


187-189
Robert Krysiak, Karolina Kowalcze, Bogusław Okopień
Poporodowe zapalenie tarczycy jako pierwsza manifestacja kliniczna autoimmunologicznego zespołu wielogruczołowatego typu 2 – opis przypadku
Postpartum thyroiditis as the first clinical manifestation of autoimmune polyendocrine syndrome type 2 – case report