SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

191-193
Sandra Mrozińska, Marta Kiałka, Patrycja Czekanska, Barbara Zdzierak, Anna Wajda, Marek Janeczko, Tomasz Milewicz
The metformin effects on endocrine outcomes in women with PCOS depends on phenotype
Endokrynologiczne efekty leczenia metforminą kobiet z PCOS zależą od fenotypu


194-199
Tadeusz Góralczyk, Anetta Undas
Routine coagulation tests and thrombophilia screening in real-life patients following venous thromboembolism treated with rivaroxaban
Rutynowe badania krzepnięcia krwi oraz przesiewowe badania trombofilii w codziennej praktyce u pacjentów z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową leczonych rywaroksabanem


200-203
Dariusz Plicner, Jarosław Stoliński, Anna Rzucidło-Hymczak, Robert Musiał, Bogusław Kapelak
Odpowiedź zapalna u pacjentów po operacji wymiany zastawki aortalnej – porównanie techniki klasycznej z małoinwazyjną
Inflammatory response after atrial valve replacement surgery - comparison of standard and minimally invasive techniques


204-210
Jakub Wyroba, Agnieszka Rajtar-Ciosek, Olga Kacalska-Janssen, Dorota Babczyk, Andrzej Zmaczyński, Joanna Figuła, Tomasz Milewicz, Katarzyna Doroszewska, Robert Jach
Ocena skuteczności zachowawczego leczenia metotreksatem ciąż ektopowych w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego
Estimation of ectopic pregnancy conservative treatment with Metotrexate in the Clinic of Gynecological Endocrynology University Hospital


211-214
Mateusz Rubinkiewicz, Marcin Migaczewski, Jerzy Hankus, Anna Zub-Pokrowiecka, Piotr Major, Michał Pędziwiatr, Andrzej Budzynski
Liczba limfocytów T foxp3+ jest wyższa w tkankach raka żołądka, niż w tkankach zanikowego zapalenia żołądka
Foxp3+ lymphocyte count is higher in gastric cancer tissue than in athrophic gastritis tissue


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

215-218
Tomasz Kameczura, Marek Rajzer, Stanislaw Bartuś, Sebastian Stec, Jerzy Wiliński
Kounis syndrome - literature review
Zespół Kounisa - przegląd literatury


219-222
Anna Kot, Jakub Kenig, Piotr Wałęga
Wyniki leczenia krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów w wieku podeszłym - przegląd literatury
Treatment results of bleeding from the upper gastrointestinal tract in elderly patients - a literature review


223-228
Robert Krysiak, Małgorzata Korzekwa, Karolina Kowalcze, Jan Baron, Bogusław Okopień
Zespół pustego siodła
The empty sella syndrom


229-232
Karolina Jakubiec-Wiśniewska, Tomasz Piskorz, Rafał Witkowski, Hubert Huras, Krzysztof Rytlewski
Czy komputerowa analiza zapisu KTG rozwiązuje problemy?
Does computer CTG solve problems?


233-235
Katarzyna Doroszewska, Marta Kiałka, Sandra Mrozińska, Robert Jach
Ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim – przegląd aktualnych metod postępowania
Cesarean scar pregnancy - review of current management