SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

237-240
Dariusz Plicner, Jarosław Stolinski, Jolanta Rzucidło-Resil, Robert Musiał, Bogusław Kapelak, Anetta Undas
Systemic inflammatory response after off-pump coronary artery bypass surgery: comparison of median sternotomy and minimally invasive techniques
Uogólniona odpowiedź zapalna u pacjentów po operacjach pomostowania aortalno-wieńcowego bez użycia krążenia pozaustrojowego: porównanie klasycznej sternotomii z techniką małoinwazyjną


241-243
Barbara Zawadzka, Sara Klementyna Zawadzka-Leska
Behavior modification in hemodialysis patients due to adaptation to chronic treatment – presentation of thirst therapy
Modyfikacja zachowania u chorych dializowanych w przebiegu adaptacji do przewlekłego leczenia – prezentacja terapii pragnienia


244-248
Monika Miklaszewska, Zoltán Prohászka, Katarzyna Zachwieja, Dorottya Csuka, Ágnes Szilágyi, Anna Moczulska, Dorota Drożdż
Significance of complement system diagnostics in thrombotic microangiopathies
Znaczenie diagnostyki układu dopełniacza w przebiegu mikroangiopatii zakrzepowych


249-256
Adam Kozierkiewicz, Beata Megas, Andrzej Śliwczyński, Daniel Rutkowski, Tomasz Basta, Robert Jach
Skuteczność i koszty leczenia raka szyjki macicy w Polsce; ujęcie regionalne
Effectiveness and costs of cervical cancer therapy in Poland; regional approach


257-260
Małgorzata Bulanda, Magdalena Leśniak, Maria Czarnobilska, Maciej Juda, Łukasz Dyczek, Iga Leszczyńska, Ewa Czarnobilska
Wpływ immunoterapii swoistej z alergenem Dermatophagoides pteronyssinus na indukowanie tolerancji dla alergenu
Dermatophagoides farinae The effect of specific immunotherapy with Dermatophagoides pteronyssinus allergen on induction of tolerance to Dermatophagoides farinae allergen


261-266
Joanna Margasińska-Olejak, Danuta Wiechuła, Milena Majchrzak, Marcin Rojkiewicz, Jadwiga Nędza, Rafał Celiński
Weryfikacja wiarygodności oceny lekarskiej uczestników ruchu drogowego będących pod wpływem substancji psychoaktywnych przy pomocy badań toksykologicznych
Verification of the credibility of drivers medical diagnosis who were under the influence of psychoactive substances with help of toxicological research


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

267-270
Sandra Mrozińska, Katarzyna Doroszewska, Marta Kiałka, Tomasz Milewicz
Metformin, statins, thiazolidinediones and lipid profile in patients with polycystic ovary syndrome
Metformina, statyny i tiazolidynodiony, a profil lipidowy u pacjentek z zespołem policystycznych jajników


271-279
Jowita Rzajew, Elżbieta Rębas
Wpływ związków naturalnie występujących w roślinach na metabolizm neuroprzekaźników w chorobach afektywnych i neurodegeneracyjnych
Effect of naturally occurring in plants compounds on metabolism of neurotransmitters in affective and neurodegenerative diseases


280-284
Karolina Dworzańczyk, Tomasz Hryszko, Katarzyna Klejna, Beata Naumnik
Przygotowanie chorego z przewlekłą chorobą nerek do zabiegu kardiochirurgicznego
Preparing a patient with chronic kidney disease for cardiac surgery


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

285-288
Marcin Bednarek, Marek Trybus, Wojciech Szczepański, Jerzy Hankus, Katarzyna Papież
Rzadki przypadek bezobjawowego nerwiaka osłonkowego (Schwannoma) zlokalizowanego w tkankach miękkich uda lewego
Rare case of asymptomatic myelinic neuroma (Schwannoma) localized in left thigh soft tissues


289-292
Estera Drzymała, Dorota Biesek, Krzysztof Szabat
Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu choroby Creutzfeldta-Jacoba – opisy dwóch przypadków
Diagnostic difficulties in the identification of Creutzfeldt-Jacob disease – description of two cases