SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

51-56
B. Januszko-Giergielewicz, A. Dębska-Ślizień, J. Górny, M. Dudziak, K. Dorniak, B. Rutkowski, Ł. Smyk, L. Adadyński, K. Pietraszewska, L. Gromadziński
Diagnosis of silent myocardial ischemia in patients with chronic kidney disease and high cardiovascular risk
Diagnostyka bezobjawowej choroby niedokrwiennej serca u pacjent ów z przewlekłą chorobą nerek i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym


57-63
Al. Zygulska, A. Słowik, K. Konopka, A. Michałowska-Kaczmarczyk, J. Kucharz, K. Krzemieniecki
Treatment of radiation-induced xerostomia in patients with head and neck malignancies - a preliminary study
Leczenie suchości jamy ustnej indukowanej radioterapią u pacjentów z nowotworami regionu głowy i szyi - badanie wstępne


64-67
B. Guzik, Ł. Niewiara, M. Fila, P. Skorek, K. Stępień, M. Nosal, P. Szolc, E. Ostrowska, K. Żmudka
Heart Team decision retention and outcome of patients with multi-vessel coronary artery disease
Wpływ utrzymania decyzji Heart Team na wyniki odległe u pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową


68-74
M. Jagodzińska, K. Murlikiewicz, M. Nowicki
Znaczenie przewodnienia w powstawaniu przełomu nadciśnieniowego w zależności od stopnia wydolności nerek
Role of overhydration in the development of hypertensive crisis in relation to kidney function


75-78
S. Cichoń, J. Bucki, W. Cichoń, K. Bucki, G. Walencik, F. Reś, M. Pabis, W. Gierczak, K. Aksędowski
Krwotok po operacji tarczycy
Post-thyroidectomy haemorrhage


79-83
K. Jakubiec-Wiśniewska, R. Witkowski, T. Piskorz, A. Wójtowicz, H. Huras
Ocena skuteczności leczenia kwasem ursodeoksycholowym pacjentek z wewnątrzwątrobową cholestazą ciężarnych
Evaluation of the ursodeoxycholic acid treatment efficacy in patients with intrahepatic cholestasis of pregnancy


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

84-90
M. Merklinger-Soma, R. Pfitzner
Zachowania zdrowotne, edukacja i profilaktyka u pacjentów po wszczepieniu sztucznej zastawki serca, leczonych antagonistami witaminy K
Health behaviours, education, and prevention in patients after mechanical heart valve replacement, treated with vitamin K antagonists


91-93
J. Mazurek, J. Kowalska, J. Rymaszewska
Aktywność fizyczna w prewencji i terapii zespołu kruchości
Physical exercise as prevention and therapy for frailty syndrome


94-97
A. Dudzik, A. Cabała, M. Chomyszyn-Gajewska
Halitoza – krótka historia walki z problemem
Fighting the problem of halitosis - a brief history


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

98-101
K. Dądela, A. Siwiec, J. Jarczewski, M. Kostański, J. Sulicka-Grodzicka, M. Strach
Fever of unknown origin: a current problem in clinical practice – case report
Gorączka o nieznanej przyczynie: aktualny problem w praktyce klinicznej – opis przypadku


VARIA

102-109
B. Wasiewicz
Odo Bujwid (1857-1942) - portret uczonego. Część II Okres krakowski
Odo Bujwid (1857-1942) - portrait of the scientist. Part II Cracovian period


110-112
B. Kuzaka
Bolesław Motz (1865-1935). Prekursor urologii polskiej
Bolesław Motz (1865-1935). Precursor of Polish Urology


113-114
H. Gaertner
Obchody Jubileuszu 150-lecia Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego (1866-2016)
Towarzystwo Lekarskie Krakowskie (TLK) Kraków 2017, s.317, ilustr., 83-913723-24


115
H. Gaertner
Ze skarbca wspomnień Lek. med. stom. Stanisław Śliwa, Dr Oskar Anselm
Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ Kraków 2017, ISBN 978-83-914-640