SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

163-168
A. Jurecka, M. Papież, J. Pawłowska, T. Solecki, A. Gądek
Ocena skuteczności terapii powięziowej u chorych po operacyjnym leczeniu przykurczu Dupuytrena
Efficacy evaluation of myofascial release techniques for patients after surgical treatment of Dupuytren’s contracture


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

169-175
H. Liszka, R. Panikowski, A. Gądek
Współczesne sposoby leczenia przewlekłej niestabilności przednio-bocznej stawu skokowo-goleniowego
Modern treatment of chronic lateral ankle instability


176-182
AL. Zygulska
Wybrane zawodowe choroby płuc
Selected occupational lung diseases


183-187
A. Kurzyńska, A. Hubalewska-Dydejczyk, E. Przybylik-Mazurek
Współczesne możliwości diagnostyki i leczenia wrodzonego przerostu nadnerczy spowodowanego niedoborem 21-hydroksylazy
Contemporary management of congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency


188-192
K. Rygasiewicz, T. Hryszko, A. Siemiątkowski, B. Naumnik
Czy warto oznaczać FgF-23 u chorych z ostrym uszkodzeniem nerek?
Is it worth to measure FGF-23 in patients with acute kidney injury?


193-197
M. Zajkowska, P. Chorąży, E. Lubowicka, I. Zareba, M. Szmitkowski, S. Ławicki
Przydatność metaloproteinaz (MMPs) i ich tkankowych inhibitorów (TIMPs) w diagnostyce raka piersi
Utility of metalloproteinases (MMPs) and their tissue inhibitors (TIMPs) in diagnostics of breast cancer


198-201
M. Radko, T. Syryło, H. Zieliński
Wpływ zakażeń dróg wyprowadzających nasienie na jakość ejakulatu
Influence of bacterial load on the quality of semen


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

202-204
J. Sondka-Migdalska, Ł. Migdalski, P. Blimel
Izolowany tętniak prawej tętnicy biodrowej wewnętrznej z współistniejącą, nietypowo unaczynioną ektopową nerką położoną w prawym dole biodrowym
Isolated internal iliac right artery aneurysm associated with atypical vascularizated ectopic iliac right kidney


VARIA

205-208
P. Kuzaka, B. Kuzaka
Sprawozdanie z sympozjum pt. Rozpoznawanie i leczenie gruźlicy układu moczowopłciowego oraz BCG - terapia w leczeniu nienaciekających błony mięśniowej guzów pęcherza moczowego (NIMBC), odbytego w dniu 22.10.2016 roku w Warszawie
Report from the Symposium on Diagnosis and treatment of tuberculosis of the genitourinary system and BCG - therapy in the treatment of non-infiltrating muscle bladder tumors (NIMBC), held on 22.10.2016 in Warsaw


209
H. Gaertner
XVII Spektrum. Almanach 50 lat Unii Polskich Pisarzy Lekarzy
Unia Polskich Pisarzy Lekarzy, Warszawa 2017


210
H. Gaertner
Zdzisław Gajda. Monumenta medica cracoviensia
Krakowskie Towarzystwo Miłośników Historii Medycyny i Księgarnia Akademicka, Kraków 2017