SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

53-57
M. Cześnikiewicz-Guzik, G. Osmenda, K. Szczeklik, A. Furtak, D. Nowakowski, M. Drożdż, G. Wilk, R. Nosalski, P. Szczepaniak, B. Batko, T. Guzik, T.P. Mikołajczyk
Is severity of periodontal disease associated with anaemia?
Czy zaawansowanie choroby przyzębia przyczynia się do rozwoju anemii?


58-63
D. Cibor, K. Kozioł, K. Szczeklik, K. Sałapa, T. Mach, D.
Owczarek Serum ghrelin levels in patients with inflammatory bowel diseases as depending on the disease activity and body mass index
Stężenie ghreliny w surowicy u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit w zależności od aktywności choroby i wskaźnika masy ciała


64-67
M. Malczak, P. Bogacki, H. Liszka, A. Gądek
Wprowadzenie przyspieszonego trybu opieki (fast-track) nad pacjentami poddawanymi całkowitej alloplastyce stawów biodrowych oraz kolanowych
Introduction of the fast-track method in orthopaedic surgery ward in patients receiving total hip and knee arthroplasty


68-72
Ł. Kuźma, S. Pogorzelski, K. Struniawski, M. Kożuch, M. Zalewska-Adamiec, H. Bachórzewska -Gajewska, J. Małyszko, S. Dobrzycki
Wpływ masy ciała na odległe rokowanie u pacjentów z zastawkowymi wadami serca
The impact of body weight on long term prognosis in patients with valvular heart disease


73-76
M. Marchewczyk-Kąkol, K. Dziurowicz, A. Widawski, A. Gądek
Endoprotezoplastyka typu mobile bearing – retrospektywna ocena w materiale własnym
Mobile bearing total knee arthroplasty – retrospective evaluation of own material


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

77-80
M. Wiśniewska, S. Niemczyk
Zaburzenia funkcji poznawczych u osób starszych z przewlekłą chorobą nerek
Cognitive impairment in the elderly with chronic kidney disease


81-82
O. Czabak, M. Kozioł, B. Sokołowska, M. Hus
Aktualne możliwości leczenia pierwotnej małopłytkowości immunologicznej u dorosłych
Current management of primary immune thrombocytopenia in adults


83-86
L. Krajewska-Węglewicz, M. Banach, P. Skopiński, M. Dorobek, J. Sempińska-Szewczyk, E. Filipiak
Metody chirurgiczne leczenia opadania powiek w kontekście historycznym
The history of blepharoptosis surgery


PRACE KAZUISTYCZNE - CASE REPORTS

87-90
M. Smoliński, B. Moczulska, M. Żechowicz, P. Cygański, P. Nowek, L. Gromadziński
Omdlenia interpretowane jako padaczka – objaw śluzaka lewego przedsionka zwężającego ujście przedsionkowo-komorowe lewe
Syncopes interpreted as epilepsy - symptom of left atrial myxoma narrowing the left atrio-ventricular orifice


91-94
B. Chlebanowski, J. Pigońska, J. Jaworski, M. Muno, M. Banach
Gruźlica kręgosłupa – opis przypadku
Spinal tuberculosis – case study


VARIA

95-96
W. Zawierucha
A new regulation on the physician-patient privilege
Nowa regulacja zagadnienia tajemnicy lekarskiej


97-100
J. Banach
Model całkowicie prywatnej służby zdrowia – przegląd najważniejszych teorii
A fully private health care model - a review of the most significant theories