SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

343-350
M. Lipińska, M. Tkaczyk, M. Stańczyk, D.Tomczyk
Ocena aktywności fizycznej młodzieży z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym
Physical activity assessment in adolescents with primary hypertension


351-357
K. Kowalczyk, I. Owsianka, D. Lechowicz, M. Kalek, A. Trybulska
Analiza powikłań u pacjentów poddanych operacji wycięcia pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową - materiał własny
The analysis of complications in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy -authors’ own material


358-362
D. Dębicka-Dąbrowska, P. Jankowski, D. Czarnecka
Centralne ciśnienie tętnicze krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2
Central blood pressure in patients with diabetes mellitus type 2


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

363-366
D. Dziadkowiak, M. Klinger
Concise report on renal sparing surgery in the treatment of renal cell carcinoma. The guide for nonurologists
Raport dotyczący chirurgii organooszczędzającej miąższ nerki w przypadku raka nerki. Przewodnik dla nie-urologów


367-373
K. Kowalcze, R. Krysiak, R. Kubiak
Problem odpowiedzialności za uczestnictwo małoletnich w „ospa party” w Polsce
Legal consequences of the participation of minors in pox party in Poland


374-377
P. Pisaniak, G. Śmietana, D. Piękoś, D. Ozga
Pracownicy służby zdrowia jako istotny element edukacji społecznej dotyczącej szczepień
Health workers as an important element of social education on vaccination


PRACE KAZUISTYCZNE - CASE REPORTS

378-381
M. Bulanda, M. Sacha, A. Wojtyna, M. Czarnobilska, Ł. Dyczek, E. Czarnobilska
Skuteczność immunoterapii swoistej jadem osy u pacjenta z mastocytozą
The effectiveness of the specific wasp venom immunotherapy in the patient with mastocytosis


VARIA

382-386
M. Chlipała
Zbiory Biblioteki Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Library collection of the Department of Forensic Medicine, Jagiellonian University Medical College in Krakow