SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

431-435
P. Szolc, Ł. Niewiara, A. Czerwińska, J. Fortuna, E. Szczepanek, K. Zeman, P. Olejniczak, D. Sobczyk, K. Żmudka, J. Legutko, B. Guzik
Specjalistyczny Szpital Polowy dla Biednych i Potrzebujących
Specialistic Field Hospital for Poor and People in Need


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

436-439
I. Chomicka, J. Matuszkiewicz-Rowińska, J. Małyszko
Management in acute kidney injury in critically ill patients – guidelines and reality
Postępowanie u krytycznie chorych pacjentów z ostrym uszkodzeniem nerek – wytyczne a rzeczywistość


440-442
M. Dylewska, J. Matuszkiewicz-Rowińska, J. Małyszko
Ostre uszkodzenie nerek a problem nadciśnienia tętniczego
Hypertension in patients with acute kidney injury


443-445
M. Wieliczko, P. Żebrowski
Równowaga kwasowo-zasadowa u pacjentów hemodializowanych
Acid-base balance in hemodialysis patients


446-451
W. Klimm, S. Niemczyk
Leczenie nerkozastępcze w ciężkiej chorobie oparzeniowej
Renal replacement therapy in course of severe burn disease treatment


PRACE KAZUISTYCZNE - CASE REPORTS

452-455
K. Woziwodzka, P. Gołasa, M. Krzanowski, A. Jurczyszyn, A. Waszczuk-Gajda, M. Kuźniewski, K. Krzanowska
Light chain deposition disease with concurrent myeloma multiplex – a successful treatment of AKI induced by lambda FLC
Choroba złogów lekkich łańcuchów z współwystępującym szpiczakiem mnogim – skuteczne leczenie ostrego uszkodzenia nerek wywołanego wolnymi łańcuchami lekkimi lambda


456-457
Dm. Gribbin, M. Banach, CK. Gribbin, E. Keil
Abdominal pain of thoracic spine origin in a 17 year-old boy: a case presentation
Bol brzucha o pochodzeniu kregosłupa piersiowego u 17-nasto letniego chlopca: prezentacja przypadku


458-460
M. Ziółkowski, K. Skalska, S. Niemczyk, G. Kade
20-letni pacjent z zespołem Kabuki i hiperkalciurią
20 year-old patient with Kabuki syndrome and hypercalciuria