PRZEGLĄD LEKARSKI


Jednym z najstarszych czasopism polskich, wydawanym od ponad 150 lat jest Przegląd Lekarski. Rok 1862, w którym ukazał się pierwszy tom Przeglądu Lekarskiego to czas zaborów, ale dzięki wielkiej dyplomacji polskich lekarzy było to czasopismo wydawane w języku polskim. W pierwszym numerze z dnia 5 kwietnia 1862 roku opublikowano (cyt.): Aforyzmy kliniczne przez Prof. Dr Dietla. Kilka dostrzeżeń z mojego dziennika lekarskiego przez Dra Oettingera. Histologia ciała ludzkiego napisana przez Dra H. Hoyera. Wiadomość p. Prof. Dra Majera Protokół posiedzenia Oddziału nauk przyr. i lek. z d. 12 marca 1862r. Czasopismo to od początku swojego istnienia miało na celu przekazywanie informacji medycznych. Były tutaj publikowane opisy przebiegu choroby, opisy stosowanych na ówczesne czasy metod leczenia, były oczywiście i reklamy leków. W prospekcie do wydania pierwszego numeru prof. Józef Dietl pisał: "Wolni zatem obawy przyniesienia zamiarem naszym uszczerbku czyimbądź godziwym usiłowaniom, w chęci przysporzenia krajowi pożytku, jaki tylko spływać nań może z Towarzystwa naszego, przystępujemy do wydawania zapowiedzianego niniejszem PRZEGLĄDU LEKARSKIEGO."" Wiele innych czasopism, które powstały w latach późniejszych było wzorowanych na Przeglądzie Lekarskim.Przegląd Lekarski jest istotnym źródłem informacji na temat eksperymentów medycznych prowadzonych na więźniach w obozach koncentracyjnych szczególnie w KL Auschwitz-Birkenau oraz następstw medycznych pobytu w obozach obserwowanych u tych którzy przeżyli. Przez 31 lat (od 1961-1991 roku) styczniowe numery Przeglądu Lekarskiego znane jako "Przegląd Lekarski - Oświęcim" wydawano w rocznicę wyzwolenia obozu. Łącznie z tego zakresu opublikowano ponad 1000 artykułów przygotowanych przez 477 Autorów. Za tą działalność w latach 1992 i 1995 czasopismo było dwukrotnie nominowane do nagrody Nobla.