RADA NAUKOWA
(Scientific Advisory Committee)
Prof. dr S. Angielski (Gdańsk)
Prof. dr A. Basta (Kraków)
Prof. dr Z. Chodorowski (Gdańsk)
Prof. dr S. Czekalski (Poznań)
Prof. dr S. Cichoń (Kraków)
Prof. dr J. Dubiel (Kraków)
Prof. dr E. Florek (Poznań)
Prof. dr T. Grodzicki (Kraków)
Prof. dr T. Guzik (Kraków)
Prof. dr P. Hirszel (Bethesda, USA)
Prof. dr D. Karcz (Kraków)
Prof. dr K. Kawecka-Jaszcz (Kraków)
Prof. dr F. Kokot (Katowice)
Prof. dr A. Krolewski (Boston, USA)
Prof. dr A. Ksi±żek (Lublin)
Prof. dr R. Kurzawa (Rabka)
Prof. dr A. Kübler (Wrocław)
Prof. dr T. Mach (Kraków)
Prof. dr M. T. Małecki (Kraków)
Prof. dr J. Musiał (Kraków)
Prof. dr M. Mydlik (Koąice, Slovak Republic)
Prof. dr M. My¶liwiec (Białystok)
Prof. dr E. Niżankowska-Mogilnicka (Kraków)
Prof. dr W. Nowak (Kraków)
Prof. dr W. Ostrowski (Kraków)
Prof. dr J. Pach (Kraków)
Prof. dr J. Pawlęga (Kraków)
Prof. dr L. P±czek (Warszawa)
Prof. dr B. Rutkowski (Gdańsk)
Prof. dr M. Rybakowa (Kraków)
Prof. dr A. Skotnicki (Kraków)
Prof. dr W. Szostak (Warszawa)
Prof. dr K. Szyfter (Poznań)
Prof. dr W. Tracz (Kraków)
Prof. dr A. Urbanik (Kraków)
Prof. dr J. Woy-Wojciechowski (Warszawa)

Przewodnicz±cy Rady Naukowej
(President)
Prof. dr Tadeusz Popiela (Kraków)
Z-ca Przewodnicz±cego Rady Naukowej
(Vice-President)
Prof. dr Henryk Gaertner (Kraków)