Wydawnictwo Przegl±d Lekarski


31-501 Kraków, ul. Kopernika 15
Tel. +48-12-4247982
Fax +48-12-4247149
e-mail: redakcja@wydplek.com.pl

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.