Warunki prenumeraty w roku 2015

Prenumerata indywidualna
12 miesięcy: 100,00 zł (+8% VAT)
Prenumerata dla Instytucji
12 miesięcy: 250,00 zł (+8% VAT)
Prenumerata zagraniczna 100% droższa.

Prenumeratę prosimy wpłacać dla:
Wydawnictwo Przegląd Lekarski
31-501 Kraków, ul. Kopernika 15
konto:
PKO BP I/O Kraków, ul. Wielopole 19
Nr 05 1020 2892 0000 5102 0141 6031