Warunki prenumeraty w roku 2017

Prenumerata indywidualna
12 miesięcy: 100,00 zł (+8% VAT)
Prenumerata dla Instytucji
12 miesięcy: 250,00 zł (+8% VAT)
Prenumerata zagraniczna 100% droższa.

Prenumeratę prosimy wpłacać dla:
Wydawnictwo Przegląd Lekarski
31-501 Kraków, ul. Kopernika 15
konto:
PKO BP I/O Kraków, ul. Wielopole 19
Nr 05 1020 2892 0000 5102 0141 6031
Recommended annual subscription rate: (12 issues and supplements) 2017 year in Poland:

Individuals:
100.00 zł (+ 8% VAT)
Institutions:
250.00 zł (+ 8% VAT)

Outside Poland subscription rate is additional 100%
Supplements are included in the subscription.
Subscriptions are entered with prepayment only.

Orders should be addressed to:
Wydawnictwo Przegląd Lekarski
31-501 Kraków, ul. Kopernika 15
Bank Account: Poland
PKO BP I/O Kraków, ul. Wielopole 19
Nr 05 102028920000510201416031